De scholen in de regio Noord gaan maandag als eerste van het land weer open. De meeste coronamaatregelen voor basis- en middelbare scholen werden al vóór de zomervakantie ingevoerd, maar er zijn dit nieuwe schooljaar ook veranderingen. Waar moeten kinderen en hun ouders rekening mee houden?

Kinderen moeten weer alle dagen naar school

Leerlingen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs moeten weer vijf dagen per week naar school, terwijl middelbare scholen vóór de zomervakantie maar deels open waren. Afstandsonderwijs wordt in principe alleen gezien als alternatief voor het geval dat leraren niet fysiek op school kunnen zijn. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Een leerling die tot de risicogroepen behoort of een gezinslid heeft dat daaronder valt, kan in overleg met de schoolleiding vrijgesteld worden van lessen op locatie. Scholen moeten dan met de ouders in gesprek over de mogelijkheden voor onderwijs vanuit huis.

Dit geldt ook voor kinderen die in landen met een oranje of rood reisadvies zijn geweest. Pas teruggekeerde reizigers vanaf dertien jaar worden vanwege de geadviseerde quarantaineperiode niet op school verwacht. Scholen zullen ze niet bij de leerplichtambtenaar melden.

Jongere kinderen moeten wel naar school, omdat zij volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Het is echter niet de bedoeling dat ze worden gebracht of opgehaald door een persoon die wel in quarantaine zit.

Waarom het coronavirus heftiger is voor mensen met overgewicht
118
Waarom het coronavirus heftiger is voor mensen met overgewicht

Iedereen blijft bij mogelijke coronaklachten thuis

Als ouder mag je alleen in de school en op het schoolplein komen na het beantwoorden van een aantal vragen over je gezondheid. Als blijkt dat je mogelijk besmet bent of contact hebt gehad met iemand die mogelijk besmet is, dan mag je het schoolterrein niet betreden.

Een leerling met mogelijke coronaklachten moet thuisblijven en mag pas weer naar school als hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Ook blijf je thuis als een gezinslid besmet is, koorts heeft of benauwd is. Leerlingen van groep 1 en 2 mogen in tegenstelling tot anderen met een neusverkoudheid wel naar school, omdat kinderen van deze leeftijd vaak verkouden zijn.

Wie zich op het coronavirus laat testen, blijft in afwachting van de uitslag thuis. Bij een positieve test besluit de GGD op basis van de omstandigheden of er extra maatregelen nodig zijn en of er leerlingen getest moeten worden. Coronapatiënten gaan zelf direct in isolatie.

Scholen treffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. (Foto: Pro Shots)

Leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen

Scholen treffen naast de basisregels ook extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen kunnen per school verschillen. Sectororganisaties hebben protocollen opgesteld met de belangrijkste voorschriften.

Alle leerlingen moeten regelmatig hun handen wassen, bijvoorbeeld aan het begin van de les. In veel lokalen zal zeep of handgel aanwezig zijn en daarnaast ook schoonmaakmiddelen voor de tafels. Bij de dagelijkse schoonmaakbeurt ligt de focus op deurhendels en andere spullen die vaak worden aangeraakt.

Over de ventilatie van lokalen hebben de sectororganisaties van scholen op basis van de RIVM-richtlijnen een handreiking gemaakt, waarin onder meer staat dat ruimtes regelmatig gelucht moeten worden en dat de recirculatie van lucht in één ruimte moet worden vermeden.

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, ook als ze al achttien jaar zijn. Afgelopen schooljaar gold de anderhalvemeterregel nog wel tussen scholieren in het voortgezet onderwijs. Ze moeten nog wel afstand bewaren van hun leraren, wat basisschoolkinderen niet hoeven te doen.

Verder houden volwassenen altijd afstand van elkaar. Leraren mogen op de middelbare school alleen indien nodig tijdens praktijklessen bij leerlingen afwijken van de anderhalvemeterregel, maar moeten wel zoveel mogelijk op afstand blijven.

Scholen gaan volgens de protocollen de pauzes proberen te spreiden, zodat de gangen en de aula's niet volstromen met leerlingen. Als het mogelijk is, pauzeren ze alleen met hun eigen klas. Verder gaat iedereen direct na schooltijd naar huis. Het liefst lopend of met de fiets. Het openbaar vervoer is er voor leerlingen die geen andere opties hebben.