Vanwege COVID-19 wordt verwacht dat er dit jaar meer mensen een griepprik zullen halen. Om deze reden heeft het RIVM meer griepvaccins ingekocht. Hierdoor kan de opkomst bij de griepprik 10 procent hoger zijn dan normaal.

Volgens een woordvoerder van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM "zo veel mogelijk" griepvaccins ingekocht. De griepprik beschermt niet tegen het coronavirus. Er is wereldwijd wel meer vraag naar de griepprik, omdat de risicogroep voor griep en COVID-19 grotendeels gelijk is en omdat landen willen voorkomen dat de zorg extra belast wordt door een eventuele griepepidemie.

Met de hoeveelheid vaccins die het RIVM heeft ingekocht kan het aantal mensen dat na een oproep een griepvaccin komt halen 10 procent hoger zijn dat normaal. Als het aantal mensen dat dit jaar de griepprik komt halen nog hoger ligt, zijn er mogelijk onvoldoende vaccins.

Je krijgt een oproep voor griepvaccinatie, als je een groter risico loopt op een ernstig verloop van de griep. Dit zijn bijvoorbeeld alle mensen boven de zestig jaar, mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en mensen met diabetes. Mensen die een oproep krijgen voor de griepprik, krijgen de prik gratis.

Oproep griepprik waarschijnlijk niet vervroegd

In juli riep de Europese Commissie lidstaten op om na te denken hoe ze kunnen voorkomen dat een griepepidemie tegelijkertijd plaatsvindt met een opleving van het coronavirus. De Europese Commissie schreef dat het vervroegen van de griepvaccinaties een van de zaken was, waar landen naar konden kijken om zo'n gelijktijdige uitbraak te voorkomen.

Volgens het ministerie van VWS lopen in Nederland de gesprekken hierover nog. Maar, waarschijnlijk gaat Nederland de griepvaccinatie niet vervroegen. "De griepprik werkt enkele weken na vaccinatie optimaal. In Nederland zien we vaak pas vanaf eind december een griepgolf, daarom lijkt het niet zinvol om de griepvaccinatie eerder dan normaal, bijvoorbeeld in september te beginnen", aldus een woordvoerder van het ministerie.