Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meldt dat er opnieuw coronabesmettingen zijn aangetroffen bij twee nertsenbedrijven. Het gaat om pelsdierhouderijen in Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel, Noord-Brabant) en Vredepeel (gemeente Venray, Limburg).

Volgens het ministerie gaat het in totaal om achttienduizend besmette moederdieren. Alle dieren worden zo spoedig mogelijk geruimd. Het ministerie test wekelijks kadavers van nertsenbedrijven, om zo tijdig op te kunnen treden wanneer besmettingen worden waargenomen.

Er zijn nu in totaal 29 nertsenbedrijven in Nederland waar coronabesmettingen zijn gerapporteerd sinds het begin van de coronauitbraak. Bij 27 bedrijven zijn inmiddels de dieren gedood.

Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (LNV) hebben de hygiëneprotocollen van de pelsdierhouderijen inmiddels aangescherpt. Er geldt nu onder meer een landelijk vervoersverbod en personeelsleden moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Preventief ruimen van alle nertsenbedrijven

In juli kwam het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) met het advies om na half augustus alle bedrijven preventief te ruimen, als er nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd.

Het is niet bekend of de deze week aan het licht gekomen coronabesmettingen bij nertsenbedrijven zullen leiden tot het uitvoeren van dit advies.

Vanaf 2024 geldt een verbod op nertsenhouderijen in Nederland. Er komt een regeling voor nertsenfokkers die willen stoppen. In 2019 waren er 128 nertsenfokkerijen in Nederland.

Eerste besmette nertsenfokkerij geruimd in Deurne
73
Eerste besmette nertsenfokkerij geruimd in Deurne