Er is op dit moment te weinig kundig personeel om tijdens een tweede coronapiek op de intensive cares (ic's) op te kunnen schalen én om de reguliere zorg dan gewoon door te laten gaan. Dat zegt Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, in gesprek met NU.nl. Toen in het voorjaar het aantal coronapatiënten op de ic snel opliep, sprongen anesthesiologen bij om op die manier de ic-capaciteit te vergroten.

"Qua bemensing is er nu eenmaal niet genoeg operatiekamerpersoneel om zowel de opschaling van de ic als doorgang van de reguliere zorg te kunnen bewerkstelligen", zegt Van der Marel, anesthesioloog in het Rotterdamse Erasmus MC.

"De bedoeling is om tijdens een tweede piek de reguliere zorg zo veel mogelijk doorgang te laten vinden, maar daar zijn niet voldoende professionals voor."

De anesthesiologen luiden de noodklok omdat er tijdens de eerste coronapiek - vanaf maart - een beroep op hen werd gedaan om bij te springen op de ic's, waardoor de reguliere zorg voor een groot deel moest worden gestaakt.

Het is volkomen logisch dat er een beroep op hen werd gedaan, vindt Van der Marel. "Beademing en ondersteuning in de circulatie (bloeddruk en hartslag, red.) is ons dagelijks werk."

"Anesthesiologen hebben de expertise om patiënten in een kritieke toestand te verzorgen. Alle anesthesiologen worden opgeleid op de intensive care en een deel kiest ervoor om anesthesioloog-intensivist te worden, al dan niet gecombineerd met werken op de operatiekamer."

Oproep Rutte aan deel jongeren: 'Blijf uit buurt van ouderen'
77
Oproep Rutte aan deel jongeren: 'Blijf uit buurt van ouderen'

'Op korte termijn niet ineens veel extra personeel'

Inmiddels is het aantal coronapatiënten op de ic's flink gedaald en zijn de anesthesiologen weer aan het werk op hun eigen afdeling. Wel kwamen de verschillende beroepsverenigingen en ook het kabinet tot de conclusie dat de ic-capaciteit snel omhoog moet kunnen worden gebracht.

Op logistiek en materieel vlak zijn de ic's klaar voor die opschaling, ziet Van der Marel. "Maar op de korte termijn hebben we er niet ineens heel veel extra geschoolde verpleegkundigen bij. En je moet je tegelijkertijd afvragen of daar wel behoefte aan is in normale tijden. Een betere oplossing is inzetten op breed opgeleide professionals die flexibel in te zetten zijn in de gehele acute zorg."

"Opleiden duurt maanden tot misschien wel één of twee jaar. Tot die tijd kan ik me voorstellen dat er bij een volgende piek weer een beroep wordt gedaan op personeel van de operatiekamers (onder meer anesthesiologen, red.). Daar maken we ons zorgen over, want dat zal wederom ten koste gaan van de capaciteit op operatiekamers waardoor wachtlijsten weer zullen oplopen."

Het aantal besmettingen dat de laatste weken snel toeneemt bezorgt de anesthesioloog van het Erasmus MC een "gevoel van onrust". "Het virus is niet weg. We zijn er nog niet", maakt ze nog maar eens duidelijk aan de mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden.