De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, wil dat het Outbreak Management Team (OMT) voordat de scholen op 17 augustus weer opengaan met een advies over ventilatie komt. Ventilatiesystemen spelen mogelijk een rol bij de verspreiding van het coronavirus.

De raad verwijst daarbij naar een artikel in het AD van donderdagochtend, waarin deskundigen stellen dat scholen dringend de ventilatie moeten verbeteren. De experts zijn, net als sommige andere wetenschappers, van mening dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Hoewel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet uitsluit dat deze kleine druppeltjes mensen op een afstand verder dan 1,5 meter kunnen besmetten, zegt het instituut ook dat bewijs hiervoor tot dusver ontbreekt.

Desondanks maakt de VO-raad zich zorgen over de rol van aerosolen. "Er is onder wetenschappers discussie over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Scholen hebben belang bij duidelijkheid en daarom willen wij een advies van het OMT hierover. Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit advies er is", zegt voorzitter Paul Rosenmöller.

Het RIVM laat NU.nl in een reactie weten dat de leden van het OMT eind augustus weer bij elkaar komen. Dan zal de kwestie over de aerosolen ongetwijfeld besproken worden. Voorlopig ziet het RIVM geen reden om het bestaande ventilatieadvies te herzien. Als wetenschappelijk bewijs zich aandient, kan dat advies echter altijd worden aangepast.

RIVM adviseert om uit voorzorg goed te ventileren

Het RIVM adviseert uit voorzorg recirculatie binnen één ruimte waarin meerdere personen gedurende langere tijd samen zijn "zo veel mogelijk te vermijden". Ook wordt geadviseerd de lucht in de ruimte voldoende te verversen door bijvoorbeeld een raam open te zetten, omdat bij recirculatie alleen gebruikgemaakt wordt van de lucht die al in de ruimte aanwezig is.

Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat frisse lucht sowieso gezonder is om in te ademen dan steeds dezelfde lucht, aldus een RIVM-woordvoerder.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt weer toe en dan met name onder jongeren. Vanaf 17 augustus gaan de middelbare scholen weer open. Leerlingen mogen dan weer naast elkaar in de klas of aula zitten en hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.