Het aantal mensen dat in de eerste elf weken van de corona-epidemie is overleden aan de gevolgen van het virus ligt waarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan het RIVM heeft geregistreerd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van nieuwe berekeningen. Dat aantal ligt in lijn met eerdere schattingen van het CBS.

Het CBS heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de zogeheten oversterfte te berekenen. Daarmee schat het instituut in dat in de periode van 9 maart tot en met 24 mei de oversterfte tussen de 8.593 en 11.691 personen ligt.

Het RIVM registreerde in dezelfde periode 5.900 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. "Dit betekent dat naast elke tien geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de vijf en tien mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden", aldus het CBS.

Daarmee ligt het werkelijke aantal coronadoden tot twee keer hoger dan het RIVM meldt. Hier moet wel bij worden opgemerkt dat het CBS geen informatie heeft over de doodsoorzaak. De oversterfte kan dus niet met 100 procent zekerheid worden toegeschreven aan het coronavirus. Komende vrijdag komt er meer duidelijkheid over de doodsoorzaken van de sterftecijfers van april en mei.

De onderzoekers hebben niet gekeken naar de weken na 24 mei, omdat in deze periode geen sprake meer was van oversterfte. Wel overleden er toen minder mensen dan normaal de verwachting zou zijn als je het vergelijkt met voorgaande jaren. Deze data kan je echter niet aftrekken van de oversterfte in de weken tot 24 mei, aangezien deze ondersterfte er juist op duidt dat deze mensen eerder zijn overleden dan normaal.

RIVM neemt alleen geteste mensen mee in de statistieken

Het RIVM neemt alleen mensen die positief zijn getest op het virus mee in de statistieken. Mensen die wel het virus hadden, maar hier niet op zijn getest, zijn dus niet meegenomen in deze statistieken. Daardoor wordt de totale impact van het coronavirus onderschat, stelt het CBS.

Het berekenen van de oversterfte in een periode geeft volgens het onderzoeksinstituut een beter beeld van de totale sterfte als gevolg van het coronavirus. Om oversterfte te berekenen, worden data van gemeentes gebundeld en wordt het aantal sterfgevallen vergeleken met dat in een vergelijkbare periode.