Hoewel het aantal coronabesmettingen in Nederland weer stijgt, houdt het virus zich in de verpleeghuizen vooralsnog koest. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen is nog maar een fractie van dat tijdens het hoogtepunt van de eerste golf, zo valt te concluderen uit een epidemiologische rapportage van het RIVM.

Begin april kreeg het RIVM dagelijks rond de tweehonderd meldingen van coronabesmettingen in verpleeghuizen. Deze maand zijn het er tot nu toe meestal maar enkele per dag, of zelfs nul. Sterfgevallen zijn er de meeste dagen helemaal niet.

De verpleeghuizen zijn sinds 15 juni weer beperkt open voor bezoekers, en dat heeft de daling van de besmettingsaantallen dus niet in de weg gezeten.

In de afgelopen twee weken registreerde het RIVM in totaal slechts negen besmettingen die vermoedelijk in een verpleeghuis zijn opgelopen, door bewoners, zorgmedewerkers of eventuele bezoekers.

Besmettingen in verpleeghuis klein deel van totaal

Ook valt op dat het aantal verpleeghuisbesmettingen een steeds kleiner deel uitmaakt van het totale aantal besmettingen. De afgelopen twee weken is slechts 1,4 procent van de infecties vermoedelijk in een verpleeghuis opgelopen.

Gemeten over de hele periode vanaf 4 mei was dit gemiddeld 16,8 procent. Daar moet echter wel bij vermeld worden dat verpleeghuisbewoners en -personeel met klachten zich in mei al konden laten testen, en 'gewone' mensen pas vanaf 1 juni. Dit geeft dus een ietwat vertekend beeld.

In april nog één op drie verpleeghuizen besmet

Op 23 april vermoedde het RIVM nog dat in ongeveer één op de drie Nederlandse verpleeghuizen minstens één COVID-19-patiënt was. De afgelopen weken registreerde het RIVM er slechts acht, op een totaal van grofweg 2.500 tehuizen.

Ook in andere zorginstellingen lijkt het coronavirus goed onder controle. De afgelopen twee weken werden vermoedelijk slechts tien besmettingen opgelopen in woonzorgcentra voor ouderen en ´één in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor zover bekend raakte zelfs helemaal niemand besmet in woonvoorzieningen voor mensen met een fysieke beperking, dagopvangen voor ouderen of mensen met een beperking en in hospices.

RIVM: Vooral jongeren raken momenteel besmet

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, benadrukte dinsdag in gesprek met NU.nl al dat momenteel voornamelijk jonge mensen (twintig- tot veertigjarigen) besmet raken.

Dat betekent echter niet dat verpleeghuisbewoners helemaal niets te vrezen hebben. Als mensen zich niet beter aan de maatregelen houden dan nu het geval is, zullen nog meer mensen besmet raken en zal het virus zo alsnog "doorsijpelen" naar de verpleeghuizen, vreest Timen.

Het coronavaccin komt eraan, maar kom jij wel aan de beurt?
252
Het coronavaccin komt eraan, maar kom jij wel aan de beurt?