Nertsenhouderijen zouden na half augustus preventief geruimd moeten worden als er dan nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd, zo luidt het maandag uitgebrachte advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z). Het coronavirus is inmiddels vastgesteld bij 25 bedrijven.

Het preventief ruimen na half augustus moet voorkomen "dat de nertsenhouderij als virusreservoir gaat functioneren".

Eerder meldde minister van Landbouw Carola Schouten nog dat ze het te vroeg vond voor preventieve ruiming. Ondanks de verscherpte maatregelen, zijn in de afgelopen weken toch nieuwe besmettingen vastgesteld bij nertsenfokkerijen. Hierop is OMT-Z gevraagd om de situatie weer te bekijken.

De experts denken dat de meest waarschijnlijke bron van de recente besmettingen medewerkers van de bedrijven zijn geweest. "De afgelopen weken zijn intensieve handelingen met nertsen verricht - spenen (weghalen van de pups bij de moeder) en vaccineren van de pups - en daarbij is veel nabij, direct contact geweest tussen medewerkers en dieren."

De verwachting is dat het risico op besmetting na juli afneemt, omdat er dan ook minder contactmomenten zijn tussen de medewerkers en de nertsen.

Het OMT-Z adviseert de nertsenhouderij om versneld af te bouwen omdat het virus naar verwachting zal blijven circuleren in Nederland. Vanaf 2024 geldt een verbod op nertsenhouderijen in Nederland. Er komt een regeling voor nertsenfokkers die willen stoppen.