Het kabinet moet na de coronacrisis kiezen voor een herstelplan dat de economie en werkgelegenheid in Nederland bevordert en bijdraagt aan duurzaamheid, schrijft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vrijdag in de adviesbrief Groen uit de crisis.

"De lockdown heeft ons vooralsnog behoed voor een uitwaaierende pandemie, maar heeft tegelijkertijd bijgedragen aan een forse economische teruggang", zegt de raad. Inmiddels zijn we volgens het adviesorgaan in een fase beland waarin de economie zich met behulp van maatregelen kan gaan herstellen.

De raad noemt meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan het economisch herstel van Nederland. Bestaande woningen moeten versneld verduurzaamd worden en ook de nieuwbouw moet versneld worden. De subsidieregeling voor isolatie van woningen moet volgens het advies worden verruimd om verduurzaming mogelijk te maken. Daarnaast moet het plaatsen van zonnepanelen worden gestimuleerd.

De raad adviseert om voorlopig niet te investeren in de aanleg van nieuwe wegen, onder meer omdat deze minder hard nodig zijn nu meer mensen thuiswerken. "De mobiliteit is teruggevallen naar lagere niveaus in de spits, online werken is in brede delen van de bevolking een geaccepteerde werkvorm geworden en we blijken bereid om onze verplaatsingen te beperken", aldus het advies. Geld dat eigenlijk bestemd was voor deze nieuwe wegen, kan dan voor andere maatregelen gebruikt worden.

Om verder bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland, moeten de uitvoering van het klimaatakkoord en de transitie naar een CO2-vrije economie de prioriteit krijgen, stelt de raad. Zo moet het landelijk gebied verduurzaamd worden en moet elektrisch rijden en fietsen gestimuleerd worden. Omdat hiervoor veel laadpunten moeten worden aangelegd, zou dit tevens tot meer werkgelegenheid moeten leiden.