Iemand die asiel aanvraagt in de Verenigde Staten kan geweigerd worden als hij of zij uit een land komt waar een corona-uitbraak heerst. Dat staat in een wetsvoorstel van de regering-Trump, zo meldt de Britse krant Independent woensdag.

Iedere migrant die potentieel een besmettelijke ziekte kan verspreiden kan worden geweigerd, omdat die een gevaar vormt voor de Verenigde Staten, aldus het wetsvoorstel dat woensdag is ingediend door de Amerikaanse ministeries van Binnenlandse Veiligheid en Justitie.

Ook hoeft de federale overheid geen humanitaire bescherming aan te bieden aan vluchtelingen en kunnen die direct het land worden uitgezet.

Met de huidige wetgeving kan de VS bepaalde mensen asiel weigeren als die een gevaar vormen voor de staatsveiligheid, maar met het nieuwe voorstel wordt de definitie voor 'gevaar' uitgebreid waardoor die ook 'besmettelijke ziektes' zal bevatten.

Het plan druist in tegen het protocol van de Verenigde Naties dat zegt dat de zaak van elke asielzoeker individueel moet worden beoordeeld. Met het nieuwe voorstel kan elke douaneambtenaar een migrant weigeren puur op het land waar hij of zij vandaan komt, zonder dat een rechter diens zaak kan beoordelen.

Het wetsvoorstel stuitte woensdag meteen op kritiek. De Amerikaanse tak van Amnesty International liet weten dat dit voorstel is "geworteld in het xenofobe, antifeitelijke verhaal dat immigranten verspreiders van ziekten zijn". De kans is groot dat het voorstel bij de rechter zal worden aangevochten.