Drie kwart van de patiënten die met een coronabesmetting opgenomen worden in het ziekenhuis, maakt binnen tien dagen na de infectie al op grote schaal antistoffen aan, blijkt uit een analyse van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin. Het toedienen van andermans antistoffen heeft daardoor amper effect, waardoor de leidende ConCOVID-studie naar het toedienen van antistoffen per direct gepauzeerd is.

Achttien ziekenhuizen deden mee aan de studie die eind maart begon. Ten tijde van de analyse hadden 86 patiënten deelgenomen aan het onderzoek.

De antistoffen werden middels transfusies van andermans bloedplasma toegediend. Het geprepareerde plasma van de al genezen patiënten zou naar verwachting de verspreiding van het virus door het lichaam van de huidige patiënt helpen tegen te gaan, en het herstel bevorderen in tijden dat nog geen écht medicijn beschikbaar is.

Het onderzoeksteam onder leiding van internist-infectioloog Bart Rijnders is door de uitslag van de analyse verrast, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. "De snelheid waarmee ernstig zieke patiënten op grote schaal antistoffen aanmaken (binnen tien dagen, red.) was niet verwacht."

Antistoffen mogelijk eerder toedienen bij voortzetting studie

Mogelijk wordt de studie met andere patiënten voortgezet. Het Erasmus MC en Sanquin willen de antistoffen in een eerder stadium gaan toedienen.

Het zou dan gaan om patiënten die wél klachten hebben, maar niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, en kwetsbaren die een grotere kans hebben om alsnog opgenomen te worden in het ziekenhuis. Beide groepen kunnen worden opgespoord als zij zich hebben gemeld bij de huisarts.

Daarnaast willen beide instanties plasma blijven toedienen aan het kwart van de opgenomen patiënten dat nog géén antistoffen aanmaakt, om alsnog het effect van toegediende antistoffen te testen.

Gepauzeerde studie heeft geen invloed op miljoenensubsidie die Sanquin ontving

Wereldwijd wordt er veel verwacht van het toedienen van antistoffen aan coronapatiënten. Een internationaal samenwerkingsverband onderzoekt momenteel de mogelijkheden van antistoffen en bekijkt of het als geneesmiddel kan helpen bij de behandeling.

Mede daarom ontving Sanquin medio juni nog 10 miljoen euro om 30.000 kilo bloedplasma in te zamelen. Het pauzeren van de leidende studie in Nederland heeft geen effect op de inzamelingsactie, aldus een woordvoerder van Sanquin. "Dat geld en plasma is bestemd om een geneesmiddel te ontwikkelen, dat bij een tweede golf ingezet kan worden bij kwetsbare groepen."