Het reproductiecijfer van het coronavirus is in Nederland de 1 gepasseerd. Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat er geen tekenen zijn dat de coronauitbraak momenteel versnelt.

Met het reproductiegetal (R) wordt ingeschat hoe snel het virus zich verspreidt. Het kabinet probeert dit getal onder de 1 te houden. Dat betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld minder dan één ander persoon aansteekt. Uiteindelijk dooft de uitbraak dan geleidelijk uit.

Het ministerie voor Volksgezondheid (VWS) houdt deze en andere cijfers bij op een online coronadashboard. Die geven de stand van zaken weer met een vertraging van twee weken, omdat er dan pas duidelijkheid is over de gegevens. Zorgminister Hugo de Jonge noemde dit al "navigeren via de achteruitkijkspiegel".

Dat het reproductiegetal, of 'R-waarde', nu naar 1,05 is gestegen, betekent dus dat de zogeheten 'signaalwaarde' (1) is overschreden. Maar het algemene beeld in Nederland is nog steeds dat de uitbraak zich niet sneller aan het verspreiden is, zegt woordvoerder van het RIVM Coen Berends tegen NU.nl.

Andere indicatoren liggen nog ver onder limiet

Andere indicatoren liggen namelijk nog steeds ver onder de limiet. Zo worden er gemiddeld elke drie dagen twee mensen op de intensive care (ic) opgenomen, terwijl de signaalwaarde op tien staat. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames staat op 2,3, waar de limiet 40 is.

Pas wanneer meerdere signaalwaardes overschreden worden, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het beleid rondom het coronavirus, zei het RIVM ook al tegen NU.nl bij de publicatie van het dashboard. Een verhoging van één indicator geeft volgens de gezondheidsexperts "een signaal" af, zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

R-waarde momenteel minder betrouwbaar

Daarbij speelt er nog iets anders, zegt Berends. Het kleine aantal ziekenhuisopnames zorgt er namelijk voor dat het precieze reproductiegetal nu minder betrouwbaar is.

"Het aantal ziekenhuisopnames wordt gebruikt om het verspreidingscijfer te berekenen. Omdat het aantal opnames nu klein is, zorgt dit voor meer variatie en onzekerheid bij het vaststellen van het cijfer", zegt Berends.

Ontwikkeling van R-waarde sinds 17 februari. Grijs gebied geeft bandbreedte aan. Beeld: VWS

Geen stijgende trend te zien

Het aantal ziekenhuisopnames is nog steeds belangrijk bij het berekenen van de R-waarde, omdat niet iedereen met klachten zich ook echt laat testen, zegt Berends. Sinds 1 juni kan iedereen met verschijnselen van het coronavirus aanspraak maken op een coronatest.

Daarom is het belangrijk om in dit geval niet te snel een conclusie te trekken op basis van de R-waarde, zegt Berends. Het RIVM zelf kijkt volgens hem naar de ontwikkeling op de lange termijn en de bandbreedte van onzekerheid rondom het cijfer.

En op de lange termijn is de ontwikkeling momenteel goed, zegt Berends. Het cijfer schommelt namelijk rond de 1. Voor een stijgende trend zijn op dit moment geen aanwijzingen.