De reguliere zorg in ziekenhuizen start trager op dan verwacht en wordt mogelijk niet meer volledig hervat. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagmiddag. Het landelijk gemiddelde qua verleende reguliere zorg ligt momenteel op bijna 80 procent.

"Ik zie dat het hervatten van reguliere zorg op veel terreinen zodanig traag gaat, dat ik me afvraag of alle zorg wel weer helemaal hervat wordt", zegt Kuipers, die ook constateert dat de capaciteit in ziekenhuizen "alweer even voldoende" is.

"Zoals de ontwikkeling nu is, is het niet vreemd om aan te nemen dat het weleens heel lang - maanden - zou kunnen duren voor we weer op het oude peil zitten, áls we daar al komen."

Kuipers zegt dat patiënten nog steeds terughoudend zijn om naar een huisarts of ziekenhuis te gaan. "Zeker mensen op leeftijd of die onderliggend lijden hebben."

Daarnaast heeft het voor huisartsen ook meer tijd gekost om de reguliere zorg weer op te starten dan Kuipers van tevoren dacht.

Trage start zorg heeft niet altijd grote gevolgen

Dat het opstarten van de reguliere zorg trager gaat dan verwacht hoeft volgens de voorzitter van het LNAZ niet per se grote gevolgen te hebben.

"Chirurgie voor een nieuwe heup is zinvol, maar het is vaak niet zo erg als dat een maand of twee maanden later wordt. Ook een behandeling tegen kanker kan soms iets langer wachten, maar het moet geen jaar zijn."

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) houdt per regio en medisch specialisme in de gaten waar de zorg achterblijft. Daarnaast zwengelt de coronacrisis ook een al langer lopende discussie aan, die gaat over of bepaalde zorg wel altijd verleend moet worden.

"Welke behandelingen hebben echt een meerwaarde en welke moeten we nog eens onderzoeken?", aldus Kuipers. "Ik denk dat iedere medisch specialist dingen kan aanwijzen die meer en minder zinvol zijn. Laten we in ieder geval zorgen dat de behandelingen die de kans op overleven en de kwaliteit van leven vergroten zo snel mogelijk oppakken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.