De Nederlandse burgemeesters, gemeenten en het Veiligheidsberaad halen hard uit naar de Tweede Kamer. Zij noemen de manier waarop het parlement zich de afgelopen week heeft uitgelaten over burgemeester Femke Halsema van Amsterdam "onbehoorlijk".

"Dit past niet in ons democratische bestel", schrijven zij woensdag in een brief in de Volkskrant.

"In tijden van crisis moeten we als één overheid zij aan zij staan om het coronavirus te bestrijden, waarbij iedere bestuurslaag op zijn eigen niveau moet opereren en op dat niveau ook verantwoording moet afleggen", oordelen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Genootschap van Burgemeesters en het Veiligheidsraad eensgezind.

"Het kabinet aan het parlement en de burgemeester aan de gemeenteraad. Dit is immers de basis van onze parlementaire democratie."

'Het getuigt van weinig respect van de Tweede Kamer'

Dat de Tweede Kamer oordeelde over het optreden van Halsema bij de Damdemonstratie, past niet in die structuur. De burgemeester van Amsterdam besloot niet in te grijpen toen er vele duizenden mensen op de demonstratie afkwamen, in plaats van de paar honderd die in eerste instantie waren verwacht.

"Het getuigt van weinig respect van de Tweede Kamer om een burgemeester op een dergelijke wijze de maat te nemen", aldus de drie organisaties. "Zonder kennis van de feiten en zonder dat zij zich kan verdedigen. Dat vinden wij onbehoorlijk. Het is niet aan de Tweede Kamer om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter veiligheidsregio in een (specifieke) lokale of regionale situatie."

'Debat moet worden gevoerd in gemeenteraad'

Halsema moet verantwoording afleggen aan de Amsterdamse raad, en dat gaat zij ook doen, aldus de briefschrijvers. Door de bemoeienissen van talloze parlementariërs is het echter vrijwel niet meer mogelijk om een goed debat te voeren in de gemeenteraad.

"Doordat verschillende parlementariërs zich zowel in de Tweede Kamer als in de media negatief hebben uitgelaten over het optreden en functioneren van de Amsterdamse burgemeester ten tijde van de demonstratie, heeft dit het beeld van de situatie in Amsterdam gepolitiseerd vóórdat het debat hierover in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Dit ondermijnt de positie van de lokale bestuurders, die juist in deze pandemie een cruciale rol hebben", schrijven de burgemeesters en veiligheidsregio's.