De Rijksoverheid heeft vrijdagochtend een eerste versie van het zogeheten coronadashboard online gezet. Op de site staan vijf hoofdindicatoren die getalsmatig een beeld van de epidemie schetsen.

Belangstellenden kunnen bijvoorbeeld het gemiddelde aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames en ic-opnames van de afgelopen drie dagen zien. Ook wordt het aantal positief geteste mensen van de dag ervoor, per 100.000 inwoners, weergegeven in het dashboard.

Daarnaast staat vermeld hoeveel patiënten momenteel ongeveer nog besmettelijk zijn. Dit getal is gebaseerd op een schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tot slot wordt het reproductiegetal weergeven. Dat getal toont aan hoeveel personen gemiddeld besmet worden door één coronapatiënt.

De Rijksoverheid, het RIVM en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) hebben signaalwaarden opgesteld die kritieke grenzen aangeven. Het virus wordt onder controle geacht, als cijfers langdurig onder deze grens blijven.

Zo mogen er per dag bijvoorbeeld maximaal tien ic-opnames en veertig reguliere ziekenhuisopnames plaatsvinden. Verder mag het reproductiegetal niet boven de 1 stijgen. Voor de andere twee indicatoren moeten deze waarden nog worden bepaald.

Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan
113
Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

'Verhoging is signaal om in te grijpen'

Als een van de vijf indicatoren boven de bijbehorende signaalwaarde uitkomt, is er volgens het RIVM niet direct reden tot onrust. Een verhoging van één indicator geeft volgens de gezondheidsexperts "een signaal" af, zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

Vooralsnog gaat het om een proefversie van het coronadashboard. In latere versies worden de signaalwaarden toegevoegd en nog een set van ondersteunende factoren en een set indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.