Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is veertig ziekenhuisopnames per dag (gemiddeld over de afgelopen drie dagen) de grens om maximale controle over het coronavirus te houden, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Dit getal (de signaalwaarde) is onderdeel van het zogeheten 'dashboard' dat momenteel wordt ontwikkeld in samenwerking met het RIVM en de GGD om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden.

Het dashboard bevat vijf hoofdindicatoren die getalsmatig een actueel beeld van de epidemie geven: het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames, het aantal ic-opnames vanwege het coronavirus, het reproductiegetal (hoeveel personen iemand gemiddeld besmet), het aantal positieve testen en het totaal aantal ingeschatte personen dat besmet is.

Voor al deze indicatoren worden signaalwaarden opgesteld, zoals is gedaan met het aantal ziekenhuisopnames. Het maximaal aantal ic-opnames (gemiddeld over de afgelopen drie dagen) is bepaald op tien. Het reproductiegetal mag niet boven de 1,0 uitkomen. Voor de andere twee hoofdindicatoren moeten de waarden nog worden bepaald.

De actuele waarden worden tegen deze waarden afgezet. Zolang de cijfers niet (langdurig) boven deze waarden uitkomen is het mogelijk om maximale controle over het virus te houden. Hiermee wordt bedoeld dat het virus zich niet verder verspreidt.

Als een van de vijf indicatoren boven de signaalwaarde uitkomt is dit volgens het RIVM reden om te kijken naar de achterliggende oorzaak. En dit kan mogelijk tot (lokale of regionale) maatregelen leiden. Een verhoging van een dag is echter nog niet per se reden tot ongerustheid, maar eerder een signaal. Juist vanwege het dashboard kan er snel worden ingegrepen, ook omdat aan een te hoge waarde al een stijging voorafgaat.

In latere versie worden ook andere indicatoren en duiding opgenomen

Naast de vijf hoofdindicatoren wordt ook nog een set van ondersteunende factoren en een set indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkeld. In een eerste operationele versie van het dashboard worden echter alleen nog de hoofdindicatoren en de verpleeghuiscijfers weergegeven, op landelijk en regionaal niveau.

In een latere versie worden de andere twee groepen indicatoren opgenomen, voorzien van een wetenschappelijke duiding. Ook zal het dashboard "een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau".

Minister De Jonge streeft ernaar om op heel korte termijn een proefversie van het dashboard te kunnen laten zien. In de tweede helft van juni moet een eerste operationele versie werkend zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.