De sterfte van vorige week lag voor de tweede week op rij onder het niveau van wat gebruikelijk zou zijn in deze periode, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag. Het aantal overledenen wordt geschat op 2.750, terwijl de verwachting was dat 2.807 mensen zouden sterven zonder corona-epidemie.

Het CBS heeft het verwachte aantal overledenen geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken en dat aantal gecorrigeerd naar seizoensgebonden factoren.

Het is normaal dat er na weken van oversterfte een periode van ondersterfte volgt. Dat komt doordat oudere mensen of mensen met onderliggend lijden nu eerder zijn overleden dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. In de weken na de oversterfte zie je dus ondersterfte, omdat deze mensen al in de voorgaande weken van de coronacrisis zijn overleden, zo legde het CBS eerder aan NU.nl uit.

Tijdens de coronacrisis overleden "relatief gezien vooral meer 75- tot 90-jarigen dan zonder corona-epidemie was te verwachten. De sterfte in deze leeftijdsgroep lag gemiddeld 42 procent hoger dan verwacht", aldus het CBS.

Ook de sterfte onder mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen, met name bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen, valt sinds de coronacrisis hoger uit. "In week 11 tot en met week 19 overleden in totaal ruim vijftienduizend mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz. Dat zijn naar schatting ruim vijfduizend mensen (53 procent) meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.