Mensen met een kwetsbare mentale gezondheid hebben in de eerste maanden van de coronacrisis niet altijd de noodzakelijke zorg en begeleiding gekregen, oordelen de Nederlandse planbureaus donderdag. Daarnaast hadden achterstanden in het onderwijs voorkomen kunnen worden en moet het kabinet niet vasthouden aan een anderhalvemetersamenleving.

Volgens experts moeten familieleden en mantelzorgers bij een volgende opleving van het coronavirus met voorrang beschermende middelen toegewezen krijgen, omdat anders "onmenselijke situaties" kunnen ontstaan.

"Mensen met een kwetsbare mentale gezondheid verdienen meer aandacht", luidt het rapport. Er zou sinds de coronacrisis een toename van het aantal personen met verward gedrag zijn geconstateerd.

Achterstanden in het onderwijs kunnen voorkomen worden als oud-leerkrachten en assistenten worden ingezet, schrijven de planbureaus. De implementatie van online onderwijs blijkt een goede zet te zijn geweest, omdat leerlingen er baat bij hebben gehad en het personeel effectiever kon worden ingezet.

De conclusies staan in een adviesrapport waar het kabinet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om had gevraagd. Daarin behandelen experts sociaal-economische vraagstukken rondom de gevolgen van de coronacrisis.

'Coronacrisis biedt ook kansen'

Volgens het SCP, CPB en PBL biedt de coronacrisis ook kansen en kan het kabinet langetermijndoelen sneller realiseren. Zo kan het kabinet het land bijvoorbeeld sneller verduurzamen, publieke diensten opnieuw onder de loep nemen en toewerken naar een schonere lucht.

Het "digitale werken" wordt daarnaast al maanden noodgedwongen 'getest'. Volgens de planbureaus moeten politici de lange termijn in de gaten houden en met enige urgentie plannen voor de eventuele om- of bijscholing van grote groepen ouderen en lageropgeleiden uitwerken, omdat zij niet zijn voorbereid op alternatieve werkmethodes.

'Niet vasthouden aan anderhalvemetersamenleving'

De planbureaus zijn van mening dat het kabinet zich niet moet vastbijten in een anderhalvemetersamenleving. "Dat kan niet het doel zijn. Mensen willen dat niet en willen het zeker niet als een nieuw normaal", aldus de experts. Volgens de deskundigen heeft de gebruikte terminologie een negatief effect.

De planbureaus komen nog met een advies over hoe kan worden voorkomen dat te veel Nederlanders de komende tijd met het openbaar vervoer of de auto reizen. Dat rapport wordt voor 1 juni verwacht.

1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt
109
1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.