Het aantal bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen in Nederland is sinds het begin van de coronacrisis fors afgenomen. Op 18 mei ging het om 121.700 bewoners. Dat zijn er ruim vijfduizend minder dan op 9 maart, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag.

"Het aantal bewoners daalt vooral door de (hogere) sterfte in combinatie met een sinds half maart teruggelopen instroom van mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben", aldus het CBS.

De instroom bestaat nu volgens het statistiekbureau voor de helft uit mensen die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) zorg ontvingen, maar nog niet in een instelling woonden. De uitstroom is bijna volledig het gevolg van sterfgevallen.

Tot en met 8 maart, voor het coronavirus in Nederland was opgedoken, overleden wekelijks gemiddeld 1.160 mensen die zorg vanuit de Wlz kregen. In week 15 was dit aantal ruim dubbel zo groot.

De oversterfte die tijdens de piek van de corona-uitbraak werd gemeten, neemt sinds een aantal weken weer af. In de week van 11 tot en met 17 mei stierven ongeveer 1.030 mensen die langdurige zorg kregen. Dat zijn minder sterfgevallen dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Ook landelijk gezien neemt de oversterfte af. Het CBS legde eerder al aan NU.nl uit dat dit komt doordat oudere mensen of mensen met onderliggend lijden nu eerder zijn overleden dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn. In weken na oversterfte zie je dus ondersterfte, omdat deze mensen al in de voorgaande weken van de coronacrisis zijn overleden.

Dit gaat in Nederland fout met de belangrijkste hygiëneregels
89
Dit gaat in Nederland fout met de belangrijkste hygiëneregels

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.