Twintig kinderen in Nederland zijn onlangs behandeld voor een aandoening die lijkt op de ziekte van Kawasaki. Kinderartsen vermoeden dat er een link met het coronavirus is, omdat elf van de kinderen antistoffen tegen het virus hadden. Via NUjij kwamen veel vragen over de ziekte binnen. Dit is wat we nu weten.

Waar moet ik op letten bij mijn kind en wanneer moet ik de dokter bellen?

Koorts die dagen aanhoudt, huiduitslag, vervellingen, wondjes in het mondslijmvlies en opgezwollen lymfeklieren kunnen tekenen zijn dat het gaat om de Kawasaki-achtige ziekte.

Kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zegt dat ouders hier niet bezorgder over hoeven te zijn dan over het coronavirus. Als een kind vijf dagen koorts heeft en ook andere symptomen vertoont, dan is het raadzaam om de dokter te bellen.

Maar als ouders het op de tweede, derde of vierde dag al niet vertrouwen, moeten ze zeker niet wachten met bellen. "Gebruik het gezond verstand", benadrukt Illy.

Hadden de twintig kinderen een vergelijkbare lichamelijke gesteldheid?

Die hadden ze - behalve dat negen van hen dus geen antistoffen tegen het coronavirus hadden - niet. Ze hebben waarschijnlijk "gewoon pech gehad".

Hoe zeldzaam is de Kawasaki-achtige ziekte en is die goed te behandelen?

Zowel Illy als kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het Amsterdam UMC meldt dat de zeldzame ziekte goed te behandelen is. "Kinderen zijn een paar dagen ziek en knappen dan ook snel weer op", aldus Illy. Bij de grootste groep patiënten gaat de ziekte vanzelf over.

Er is geen test om de ziekte van Kawasaki bij een patiënt vast te stellen. De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen. Artsen hebben wel gemerkt dat de ziekte van Kawasaki vaak wordt voorafgegaan door een virusinfectie. "We zijn dus ook niet zo verbaasd dat de ziekte nu in sommige gevallen voorafgegaan wordt door het coronavirus", zo zeggen Illy en Kuijpers.

Lijkt het om een nieuwe ziekte te gaan?

Het is opvallend dat vijftien van de twintig behandelde kinderen ouder dan vijf jaar zijn. Normaal gesproken komt Kawasaki voornamelijk voor onder jongere kinderen, maar nu was dus een aanzienlijk deel van de zieken ouder dan vijf.

Het ziektebeeld van de kinderen vertoont wel een sterke gelijkenis met de ziekte van Kawasaki, en daarom noemen de artsen de aandoening Kawasaki-achtig. Sinds de uitbraak van COVID-19 zien artsen iets meer kinderen met een dergelijke ziektebeeld. De eerste patiënt in Nederland diende zich begin april aan.

"Omdat er behalve jonge kinderen ook wat meer oudere kinderen met de ziekteverschijnselen opgenomen zijn, soms ook met duidelijke bloeddrukproblemen, wordt de term toxi­sche­shock­syn­droom ook genoemd. Maar daarbij gaat het meestal om toxische stoffen - toxinen - die door bacteriën worden aangemaakt en niet door virussen. Dat schept verwarring", zo legt Kuijpers uit.

In bijvoorbeeld Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden wel grotere aantallen kinderen met de Kawasaki-achtige ziekte waargenomen. "Maar daar is de bevolking ook groter", aldus Illy.

Moeten we ons zorgen gaan maken?

Kort gezegd: nee. Zowel Illy als Kuijpers zegt dat een slechts een klein aantal kinderen deze symptomen heeft ontwikkeld, terwijl veruit de meeste met het coronavirus besmette kinderen geen Kawasaki-achtige symptomen vertonen.

Maar omdat deze ziekte nu wel iets vaker wordt waargenomen dan voorheen, wordt de situatie in de gaten gehouden en onderzocht. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ingelicht en wordt op de hoogte gehouden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.