Het aantal meldingen van jeugdoverlast is sinds de coronacrisis flink gestegen. Dat blijkt uit een analyse door LocalFocus op basis van de politiecijfers. De cijfers betekenen echter niet dat jongeren nu meer overlast veroorzaken, maar waarschijnlijk dat mensen vaker overlast melden. Dat zegt Mireille Beentjes, woordvoerder van de korpsleiding tegen NU.nl. "We hebben allemaal meer last van elkaar."

Sinds het begin van de gedeeltelijke lockdown is het aantal meldingen van jeugdoverlast flink toegenomen. In april kwamen meer dan zeventienduizend meldingen van jeugdoverlast binnen, zevenduizend meer dan in maart en tienduizend meer dan in april 2019, schrijft LocalFocus.

Dat betekent niet dat jongeren, nu ze vooral thuis moeten blijven door de coronamaatregelen, ineens veel meer overlast zijn gaan veroorzaken. Volgens Beentjes kan het zo zijn dat iets wat eerst niet als overlast werd ervaren, nu wel als zodanig wordt gezien. "Mensen ervaren sneller overlast als je hele dagen thuis bent en het rustiger is op straat."

Nu kinderen ineens hele dagen thuis zijn, en dan bijvoorbeeld harde muziek draaien of hard schreeuwen, ervaren mensen die thuiswerken daar sneller overlast van.

De meeste jongeren houden zich ook keurig aan de coronamaatregelen, zegt Beentjes. Er zijn wel jongeren die ook tijdens de coronacrisis zijn doorgegaan met het veroorzaken van overlast op straat, maar dit zijn jongeren die bekendstaan als notoire overlastgevers.

Ook meer meldingen van verwarde personen en burenruzies

In de 'coronaperiode', die pakweg duurt van 2 maart tot en met 10 mei, zag de politie een toename van 122 procent in het aantal meldingen van overlast door jeugd. Maar ook meldingen van andere soorten overlast namen tijdens de gedeeltelijke lockdown toe. Zo registreerde de politie een toename in meldingen van burenruzies (63 procent), geluidshinder (62 procent), overlast door zwervers (34 procent) en overlast door drugs en alcohol (14 procent).

"Al met al zie je dat er meer overlast wordt gemeld in de coronaperiode", aldus Beentjes. Maar ook hiervoor geldt: het grootste deel van de toename kan worden verklaard omdat mensen meer overlast ervaren, niet zozeer omdat er meer overlast wordt veroorzaakt.

"Mensen zijn nu thuis op tijdstippen dat ze eerst niet thuis waren", zegt Beentjes. "Als op klaarlichte dag iemand dronken op straat gaat roepen, hebben nu veel meer mensen daar last van."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.