De looptijd van het noodpakket voor de Nederlandse economie wordt in juni met drie maanden verlengd. De coronacrisis duurt langer dan het kabinet had verwacht. Het tweede noodpakket kost ongeveer 13 miljard euro, maken ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) woensdag bekend.

"We hielden rekening met een korte, V-vormige recessie. We weten nu dat de recessie niet kort en niet V-vormig is", zei Wiebes. "We zitten nog steeds in economisch zwaar weer", aldus de bewindsman.

"Dit is geen sprint, maar een duurloop", concludeerde Koolmees.

"Het is een fors pakket", zei Hoekstra. Maar de grootste zorgen draaien volgens hem niet om de schatkist, maar om de volksgezondheid. In de zomer, als de begrotingsplannen voor 2021 worden gemaakt, gaat het kabinet kijken hoe de overheidsfinanciën weer op orde kunnen komen.

Het was al duidelijk dat de looptijd van het gros van het eerste noodpakket verlengd zou worden. Voor de eerste drie maanden was snelheid vooral belangrijk.

Dat pakket bestond grosso modo uit drie pijlers: loonsubsidie (NOW), een eenmalige gift van 4.000 euro voor vaste lasten (TOGS) en een bijstandsuitkering voor zzp'ers (TOZO).

Ondanks dat het kabinet overtuigd is om nogmaals flink de portemonnee te trekken, is de overheidssteun niet oneindig. Wiebes: "Er Komt een moment dat we het niet meer van steun moeten hebben, maar dat ondernemers het op eigen kracht moeten doen."

Werkgevers moeten personeel om- en bijscholen

Nu probeert het kabinet meer maatwerk toe te passen. Koolmees kondigde al aan dat werkgevers die van de NOW-regeling gebruikmaken medewerkers mogen ontslaan. De boete uit het eerste pakket is geschrapt.

Dat leidde al direct tot verdeeldheid bij de sociale partners en de politiek. Critici verwachten massaontslagen.

Bedrijven die staatssteun ontvangen, mogen geen bonussen uitdelen, eigen aandelen inkopen en dividend aan aandeelhouders uitkeren. Werkgevers worden ook gevraagd hun personeel bij- en om te scholen.

"We moeten hierover met vakbonden en werkgevers in gesprek", zei Koolmees hierover. Het kabinet streeft wel naar een breed draagvlak.

De loonmaatregel is net als in het eerste pakket de grootste kostenpost. Daar is 10 miljard euro voor gereserveerd.

Ondernemers krijgen compensatie van maximaal 20.000 euro

Ondernemers die hard door de coronacrisis worden geraakt, kunnen een compensatie van maximaal 20.000 euro krijgen om hun materiële kosten mee te dekken. Dit is de opvolger van de TOGS-regeling.

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de kosten en het omzetverlies (minimaal 30 procent). Deze regeling kost 1 miljard euro.

Zelfstandigen kunnen ook de komende drie maanden gebruikmaken van de bijstandsregeling TOZO. De soepele voorwaarden blijven grotendeels intact, het belangrijkste verschil is dat het inkomen van de partner nu wel meetelt. Het kabinet trekt hier 1,3 miljard euro voor uit.