Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaven dinsdagavond een toelichting over de coronamaatregelen na 1 juni. In dit artikel geven we antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Geldt de afstandsregel van 1,5 meter ook in het basisonderwijs?

Nee. Kinderen in het basisonderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden) moeten zij dit wel zoveel mogelijk doen.

Mogen basisschoolleerlingen vanaf 8 juni weer overblijven of moeten ze thuis blijven eten?

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100 procent open: dit betekent ook dat kinderen weer kunnen overblijven.

Het voortgezet onderwijs mag weer open. Volledig of 50 procent?

Op papier gaan de middelbare scholen volledig open, maar ook op scholen moet 1,5 meter afstand gehouden worden. In de praktijk betekent dit dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Scholen krijgen zo veel mogelijk ruimte om tot werkbare roosters te komen, maar moeten wel fysiek onderwijs geven.

Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte
206
Dit waren de belangrijkste punten uit de persconferentie van Rutte

Met hoeveel mensen mag je aan een tafel zitten in de horeca?

Het coronaprotocol van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) schrijft voor dat maximaal vier personen aan een tafel mogen zitten. Voor het totaal aantal mensen op een terras geldt geen maximum.

Hoe wordt bij uit eten gaan gecontroleerd of mensen tot hetzelfde huishouden behoren?

Dit wordt gecontroleerd in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant.

Geldt de regel van maximaal dertig personen binnen voor zowel kleine als grote horecagelegenheden?

Ja, daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Wel moet er 1,5 meter tussen de gasten worden gehouden.

Kun je straks gewoon naar het toilet in een café of restaurant?

Je kan straks gewoon gebruikmaken van toiletten in de horeca. Wel moeten uitbaters voldoende desinfectiemiddelen bieden en deurknoppen grondig schoonmaken.

Mogen sportkantines ook weer open?

Nee. Sportkantines vallen niet onder de horeca en blijven dicht.

Reizen met het openbaar vervoer blijft alleen bedoeld voor noodzakelijk reizen, benadrukt het kabinet. Wie bepaalt wat noodzakelijk is en wat niet?

De Rijksoverheid heeft op zijn website richtlijnen gepubliceerd over wat noodzakelijke reizen (kunnen) zijn.

  • U heeft een afspraak in het ziekenhuis.
  • U bent mantelzorger voor iemand in uw omgeving.
  • U moet aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid.
  • U moet een schoolexamen afleggen.
  • U bent een gescheiden ouder en uw kind woont wisselend bij een van de ouders.

Ook mensen met een cruciaal beroep mogen het openbaar vervoer gebruiken als er geen beschikking is over een ander vervoermiddel.

Hoe moeten basisschoolleerlingen die normaal met het openbaar vervoer reizen nu naar school?

Het kabinet vindt dat het openen van basisscholen geen impact heeft op het ov, omdat je basisschool vaak in de buurt is. In principe moeten ouders hun kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school of de opvang brengen. In het geval dat kinderen ver weg wonen, mogen zij met de auto gebracht worden door hun ouders.

Middelbare scholen moeten wel vervangend vervoer regelen voor leerlingen, die ver weg wonen en normaal met het openbaar vervoer komen.

Moeten kinderen nu wel of geen mondkapje op in het ov?

In de trein, tram, (water)bus of metro is het vanaf 1 juni verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen van dertien jaar en ouder. Kinderen jonger dan dertien jaar hoeven dus geen mondkapje te dragen.

Kan je een boete krijgen als controleurs van mening zijn dat je 'onnodig' reist?

Boa's, treinconducteurs en stewards gaan controleren, maar de intentie is niet om meteen boetes uit te delen aan mensen die zich niet aan de voorschriften houden. In geval van een overtreding van de coronaregels gaat een toezichthouder in gesprek met iemand.

Wanneer gaat de dagbesteding weer open en onder welke voorwaarden?

Vanaf 1 juni krijgen zowel cliënten die thuis wonen als cliënten die in een woonvorm wonen weer dagbesteding. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft hier een handreiking voor opgesteld.

Mag ik met familieleden, die niet tot mijn gezin behoren, samen in een auto zitten?

Nee, in principe niet. De regels om onderling 1,5 meter afstand te houden tussen mensen die niet tot één huishouden behoren, blijven ook van kracht in de auto. Zit je met twee of meer personen die niet tot jouw huishouden behoren in de auto, dan kan dat zelfs een boete opleveren.

Voor op vakantie gaan geldt precies hetzelfde. Het is vrijwel onmogelijk om zowel onderweg als op de plaats van bestemming 24 uur per dag 1,5 meter afstand te houden tot je reisgenoten. Ook hier geldt: ben je met meer dan twee mensen en kunnen jullie geen 1,5 meter afstand houden, dan kun je een boete krijgen.

Ik vier op 15 juni mijn verjaardag thuis. Hoeveel mensen mag ik ontvangen en onder welke voorwaarden?

Vanaf 1 juni 2020 geldt er geen maximum voor het ontvangen van bezoek. De 1,5 meterafstandregel blijft wel gelden.

Mogen muziekverenigingen kleiner dan dertig leden weer gaan repeteren?

Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen 1 juni open met een maximumaantal van dertig personen per gebouw. Ook hier geldt dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Echter krijgen zangkoren en blaasensembles het advies om af te wachten wat medische experts zeggen, voordat zij hun activiteiten weer oppakken. Tot die tijd worden koren afgeraden samen te gaan zingen.

Gaan openbare toiletten weer open?

Nee. Openbare toiletten blijven tot 1 juli gesloten.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort