De wethouders van de vier grote steden doen een dringend beroep op het kabinet om de cultuursector te redden. Zij stellen dat het Rijk geld moet vrijmaken omdat de gemeenten niet genoeg reserves hebben om alle podia, musea en gezelschappen te steunen in de coronacrisis.

De wethouders van cultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dit zondag in een open brief op de website van de Volkskrant.

"Door de sluiting van podia, musea en theaters branden de reserves van de sector momenteel op", schrijven de bestuurders. "Analyses van de gevolgen voor de culturele sector in de vier grote steden laten een verlies zien van circa 114 miljoen euro tot 1 juli 2020. De anderhalvemetersamenleving heeft enorme financiële gevolgen voor de sector."

'Steden kunnen niet alleen klappen van de sector opvangen'

De cultuursector zoekt wanhopig naar oplossingen, stellen de wethouders. Maar het is zeker niet zo dat theaters vanaf 1 juni gered zijn omdat zij weer hun deuren voor enkele tientallen bezoekers mogen openen.

"Die financiële klappen kunnen zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde instellingen in onze steden, maar ook kunstenaars en creatieve makers, niet opvangen. Cultureel erfgoed dreigt onomkeerbaar te verdwijnen. We begrijpen dan ook maar al te goed dat de sector ons om ondersteuning vraagt", schrijven de wethouders.

De vier grote steden doen hun uiterste best om aanvullende maatregelen voor de cultuursector te zoeken. "Maar daarmee redden we het niet. De 300 miljoen euro van het Rijk is een mooi bedrag, maar - zoals de minister zelf ook al aangaf - het is niet genoeg. Niet genoeg om ons fundament te redden."

'Economische waarde van sector is niet te onderschatten'

De wethouders willen het kabinet met hun oproep doordringen van het belang van kunst en cultuur voor een samenleving. "De sector is noodzakelijk voor verbeelding, vernieuwing, vooruitgang, vitaliteit en leefbaarheid."

Bovendien is de economische waarde van de sector niet te onderschatten, bepleiten ze. "De culturele sector biedt werk aan 114.000 mensen, goed voor gemiddeld 7 procent van de beroepsbevolking in de vier grote steden. Ook zijn musea, podia, concertgebouwen en andere culturele instellingen bepalend voor de keuze of mensen hier willen wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen ons willen bezoeken. Deze bezoeken leveren een economische spin-off van honderden miljoenen euro's aan extra bestedingen waarvan iedereen in Nederland profiteert."

Veel voorstellingen geschrapt, faillissement dreigt voor theaters

De vier grote steden besteden samen meer dan 400 miljoen euro per jaar aan cultuur. Het rijksbudget voor de culturele basisinfrastructuur in heel Nederland is 584 miljoen euro per jaar.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft gezegd bezig te zijn met een extra steunpakket voor de cultuursector. Maar producenten en theaters roepen dat het niet snel genoeg gaat. Meerdere grote theaterproducties voor het komende seizoen, zoals de musicals Titanic, The Rocky Horror Show en Waitress, zijn al gecanceld. Ook dreigt voor de zomer een derde van alle theaters in Nederland failliet te gaan.