Sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn bijna negenduizend meer mensen overleden dan gebruikelijk zou zijn voor deze periode. "In totaal overleden bijna 36.000 mensen, terwijl naar schatting 27.000 mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest", stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

"Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent."

Het CBS baseert zich op het aantal overledenen dat in week 11 tot en met week 19 is geregistreerd en heeft dit gecorrigeerd naar seizoensgebonden factoren.

In de eerste tien weken van dit jaar, dus voor het coronavirus in Nederland was opgedoken, zijn in ons land gemiddeld 3.134 mensen per week overleden. Daarna nam gedurende een aantal weken het aantal sterfgevallen per week toe. In week 14 was sprake van een piek (5.073 overledenen).

In de afgelopen weken is echter te zien dat de oversterfte verder afneemt. In week 19 (vorige week) ging het om ruim drieduizend overledenen. Dat zouden er naar schatting 2.900 zijn geweest als er geen COVID-19-epidemie was geweest.

Het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemelde dodental staat nog op 5.522, maar dat komt doordat niet alle overledenen worden getest op het coronavirus. Daarom wordt gekeken naar het totale aantal overledenen per week. Dit wordt weer vergeleken met gemiddeldes, zodat een beeld van de oversterfte ontstaat.

Oversterfte

'Geen verschil in oversterfte bij verschillende inkomens'

Het CBS heeft geen duidelijke verschillen op basis van inkomen ontdekt. "Mensen werden ongeacht hun inkomen en welvaart in ongeveer gelijke mate getroffen. In de eerste twee weken van de corona-epidemie was er wel een verschil en werden de welvarendste mensen relatief meer getroffen."

In de latere weken is dit weer in gelijke mate verhoogd onder alle verschillende soorten inkomensgroepen, aldus het CBS.