Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgen tot begin januari de mogelijkheid hun diploma te halen. Ook komt er een extra herkansingsmogelijkheid bij waardoor het totaal aantal herkansingen op vier komt te staan. In de tussentijd mogen leerlingen beginnen aan hun vervolgopleiding.

Dat is de oplossing tussen in een conflict tussen een groot deel van de Tweede Kamer en minister Arie Slob (Onderwijs).

De bewindsman kwam al eerder met het voorstel om een eigen docent of mentor mee te nemen naar het examen om leerlingen op hun gemak te stellen.

Slob kondigde op 16 maart aan dat vso-leerlingen hun mondeling examen ondanks het sluiten van de scholen toch moeten doen. Een grote meerderheid van de Kamer wilde het examen voor deze kwetsbare groep leerlingen juist schrappen, net zoals dat is gebeurd bij het reguliere middelbaar onderwijs.

Alleen VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen deze motie van D66 en het CDA. De eindexamens beginnen al op 25 mei.

Het vso is het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een fysieke of mentale beperking. De ongeveer 38.000 leerlingen hebben daardoor extra begeleiding nodig.

De Kamer vindt dat deze groep zich met thuisonderwijs van de afgelopen weken onvoldoende heeft kunnen voorbereiden op de examens, "zeker gezien de onzekere en spannende situatie". Daarom moeten vso-leerlingen een diploma krijgen op basis van de tot nu toe behaalde schoolresultaten, aldus de oproep aan het kabinet.

Slob 'beetje overvallen' met wens van Kamer.

Slob probeerde met zijn toezeggingen de Kamer zo veel mogelijk tegemoet te komen, zonder de motie uit te voeren. "Ik heb in alles geprobeerd deze leerlingen ter wille te zijn, juist vanwege de doelgroep en de situatie."

Slob erkende dat hij "een beetje werd overvallen" door de Kameruitspraak. "Het is de eerste motie die ik niet kan uitvoeren."

Dat komt onder meer omdat er een wet nodig is om de vso-examens te schrappen en dat is op korte termijn volgens Slob "onuitvoerbaar". De bewindsman heeft steeds gezegd dat deze groep een "volwaardig diploma" moet krijgen.