De coronamaatregelen worden de komende maanden vermoedelijk steeds meer versoepeld, maar aan het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte wordt voorlopig niet getornd. Het is alleen niet altijd duidelijk wat wel en niet mag. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, erkent dat sprake is van een "grijs gebied".

"Maar dat is altijd zo. Kijk maar naar allerlei bepalingen die we in onze plaatselijke verordening hebben. De meeste wetten zijn niet zo zwart-wit en dat houdt ons land ook mooi leefbaar", aldus Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Nog even de regels, want hoe zat het ook alweer? Wat mag nou wel en wat mag niet op straat?

In de noodverordening, die vanaf eind maart in alle 25 veiligheidsregio's van kracht is, staat dat het verboden is "om samenkomsten te laten plaatsvinden, te organiseren, of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen".

Op dat verbod gelden vier uitzonderingen: wettelijk verplichte samenkomsten (bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen), samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen (zoals bij bedrijven), uitvaarten en bruiloften en ten slotte religieuze samenkomsten.

Daarnaast staat in de noodverordening dat het verboden is om in de openbare ruimte "zich in een groep van drie of meer personen op te houden", waarbij geen onderlinge afstand van 1,5 meter wordt aangehouden. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt dat verbod niet, net als voor mensen die een huishouden vormen.

In de praktijk betekent dat dat samenkomsten verboden zijn, ook al wordt 1,5 meter aangehouden, maar dat groepsvorming wél mag, als aan die onderlinge afstand van 1,5 meter wordt voldaan.

De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen
344
De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen

Verschil tussen samenkomst en groepsvorming?

Maar wat is dan het verschil tussen een samenkomst en groepsvorming? Om dat verschil te bepalen draait het volgens de politie om het antwoord op de vraag of sprake is van een "georganiseerd karakter". Een picknick of een barbecue is georganiseerd en mag daarom dus niet (samenkomst). Zelfs niet als iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houdt.

Elkaar toevallig tegenkomen op straat en een praatje met elkaar maken is niet georganiseerd en mag dus wél als aan de 1,5 meterregel wordt voldaan (groepsvorming). Dat geldt ook voor ouders die op voldoende afstand van elkaar in een speeltuin naar hun kinderen staan te kijken en daarbij kletsen met elkaar.

'Alleen handhaven bij echte excessen'

De Nijmeegse burgemeester noemt het een "koud kunstje" om voorbeelden te noemen die binnen het grijze gebied van de noodverordening vallen. Maar daar wil hij niet te veel de nadruk op leggen.

Bruls: "Het komt er vooral op neer dat je handhaaft als er echt excessen zijn. Als mensen echt moedwillig de regels overtreden. Groepjes jongeren die steeds weer bij elkaar blijven komen en niet willen luisteren. Iemand die een feestje organiseert met honderd mensen."