Het verlenen van reguliere zorg loopt over enkele weken mogelijk vertraging op in Noord-Brabant, doordat de terugloop van het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen te langzaam gaat. Dat zegt Bart Berden, voorzitter van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Volgens Berden heeft Brabant een "groot reservoir" aan besmette coronapatiënten. "Dat gaat de komende periode problemen opleveren. Het zou kunnen betekenen dat we onvoldoende niet-COVID-patiënten kunnen helpen."

Dat Noord-Brabant een van de provincies is waar de meeste coronabesmettingen plaatsvinden laten de cijfers van het RIVM ook zien. In totaal werden donderdag bij de GGD's ruim vijfhonderd nieuwe besmettingen gemeld. Iets meer dan honderd daarvan waren afkomstig uit Brabant.

In het opstarten van reguliere zorg levert dat volgens Berden op dit moment geen verschillen op tussen Noord-Brabant en de rest van het land.

Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan
113
Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Aantal verwijzingen in Brabant nu op gemiddelde

Dat is tot op zekere hoogte ook terug te zien in cijfers van ZorgDomein, een platform dat voor meer dan 90 procent van de huisartsen de verwijzingen verzorgt.

Daaruit blijkt dat in Noord-Brabant 48 procent minder verwijzingen worden gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het landelijk gemiddelde ligt op dit moment op 49 procent.

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat het gaat om verwijzingen van de huisarts naar een andere zorgverlener en dat met die verwijzing de zorg in bijvoorbeeld een ziekenhuis niet direct al is verleend.

"Op dit moment belemmert het grote aantal COVID-patiënten in Brabant ons nog niet", zegt Berden. "Maar ik ben bezorgd over dat de achterstand groter wordt."

Patiënten waarschijnlijk weer overgeplaatst

Als het aantal coronapatiënten de komende weken in de Brabantse ziekenhuizen daadwerkelijk zo hoog oploopt dat reguliere zorg weer in de knel komt, dan zal het NAZB bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) aankloppen.

Vanuit dat centrum is altijd aangegeven dat coronapatiënten evenredig over het land verdeeld moeten worden, zodat overal de reguliere zorg in hetzelfde tempo kan worden opgepakt.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis werden al honderden Brabanders naar ziekenhuizen in andere regio's verplaatst en Berden "acht de kans groot" dat het de komende weken weer nodig is om patiënten te over te plaatsen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.