Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is het met een deel van de oppositie eens dat er meer geld nodig is om de cultuursector door de coronacrisis heen te loodsen. "We zijn er natuurlijk nog niet", zei de bewindsvrouw dinsdag in een Kamerdebat.

"Natuurlijk is het niet genoeg. Dit pakket is een eerste tranche voor drie maanden om de eerste nood door te komen", zei Van Engelshoven.

Oppositiepartijen SP, PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren lieten al eerder weten dat wat deze partijen betreft de huidige maatregelen tekortschieten.

PvdA-leider Lodewijk Asscher miste verbale kracht van Van Engelshoven, zoals minister van Financiën Wopke Hoekstra de voorbije weken wel liet horen met betrekking tot bijvoorbeeld de noodhulp van 2 tot 4 miljard euro voor KLM.

"Deze sector is als een dominosteen. Als die omvalt, vallen er talloze anderen om. Daarom moet de sector gered worden. Whatever it takes", parafraseerde Asscher Hoekstra. "Welke minister voor welke sector zei dat? Niet minister Van Engelshoven van Cultuur, maar het is wel waar", aldus Asscher.

GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge snapt evenmin dat er voor KLM en de tuinbouwsector in totaal miljarden worden uitgetrokken, terwijl de cultuursector het moet doen met 300 miljoen euro extra boven op het bestaande noodpakket. "Niet alleen dit jaar zijn er geen festivals, maar misschien volgend jaar ook niet", aldus Van den Berge.

Ook SP'er Peter Kwint concludeerde dat de cultuursector "geen vet op de botten heeft".

Van Engelshoven: 'We zullen nooit alle schade goedmaken'

"Iedere bewindspersoon kiest zijn eigen woorden. Ik ben niet zo van de spierballentaal", zei Van Engelshoven in de richting van Asscher. Ze belooft wel zoveel mogelijk te doen om de sector te redden, maar gaf ook een waarschuwing. "We zullen nooit alle schade goedmaken."

In het landelijke noodpakket dat het kabinet in maart opstelde en dat tot 1 juni loopt, zitten onder andere maatregelen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden met loonsubsidie (NOW), een eenmalige gift van 4.000 euro voor ondernemers (TOGS) en een bijstandsregeling voor zelfstandigen (TOZO).

Daar wordt ook binnen de kunst- en cultuursector gebruik van gemaakt, zei Van Engelshoven. Ze somde op: bijna 1.200 bedrijven krijgen loonsubsidie, ruim 90.000 zelfstandigen krijgen een uitkering en 70.000 bedrijven kunnen 4.000 euro aanvragen. "Als ik de rekensom maak en die 70.000 bedrijven maken daar gebruik van, dan gaat het om 280 miljoen euro. Dat is niet weinig", aldus Van Engelshoven.

Het kabinet trok eerder deze maand 300 miljoen euro extra uit voor de cultuursector. Een maand geleden werd al besloten dat rijksmusea de huur tijdelijk niet hoeven te betalen. Er wordt nog onderzocht of die huur kwijtgescholden kan worden.

Bedrag dekt 'bij lange na' niet wat gemeenten en provincies uitgeven

Gemeenten en provincies krijgen een vergoeding van 50 miljoen euro, zodat lokale cultuurinstellingen ondersteund kunnen worden. Maar ook dat bedrag is niet toereikend, erkende Van Engelshoven. "Dat dekt bij lange na niet dat wat gemeenten en provincies uitgeven aan hun culturele instellingen."

Het kabinet voert daarom regelmatig gesprekken met de cultuursector en koepelorganisaties Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) om te kijken wat er verder nodig is.

Dat is wat Van Engelshoven betreft ook de juiste plek om maatregelen te nemen. Gemeenten en provincies zijn volgens haar "mans genoeg" om in kaart te brengen wat nodig is.

Uiteindelijk is Van Engelshoven tevreden met wat er nu ligt, gezien de omstandigheden. "Je kunt lang treuren over wat je niet hebt gekregen, maar ook kijken naar wat je wél hebt gekregen", aldus Van Engelshoven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.