Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is zondag met 25 afgenomen tot 934, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreekt van een daling "conform verwachting".

"We zien overall nog steeds een lichte daling, met kleine regionale verschillen. Daar waar dat leidt tot een hoge belasting van een ziekenhuis, wordt dit allereerst in het eigen ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) opgelost", meldt Kuipers.

"Daar waar het leidt tot een hoge belasting van een hele regio, coördineert het LCPS verplaatsingen naar een andere regio en naar Duitsland."

Van de 934 ic-patiënten liggen er 33 op Duitse afdelingen; 4 minder dan zaterdag. Deze personen zijn teruggeplaatst naar Nederlandse afdelingen. Tussen regio's in Nederland zijn vijf patiënten verplaatst, van wie er vier naar een ic zijn gebracht.

Vrijdag was het aantal coronapatiënten op de ic voor het eerst sinds maart gedaald tot onder de duizend. Kuipers liet daarbij weten te hopen dat het aantal coronapatiënten op ic's in de komende twee weken daalt tot vijfhonderd, wat in lijn zou zijn met de momenteel zichtbare daling.

Naast de 934 COVID-19-patiënten liggen er ook nog 395 patiënten met andere aandoeningen op de intensive care.

Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan
113
Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.