Van de mensen die voor de coronacrisis thuiszorg of hulp van een wijkverpleegkundige kregen, ontvangt 40 procent als gevolg van de coronacrisis nu geen of minder zorg, meldt Patiëntenfederatie Nederland vrijdag op basis van eigen onderzoek.

De koepelorganisatie heeft tienduizend personen ondervraagd. Zo'n dertienhonderd deelnemers aan het onderzoek hebben vragen over de thuiszorg beantwoord.

In een derde van de gevallen besloot een thuiszorgorganisatie zelf minder of niet langer zorg te verlenen. In de overige gevallen werd dit besluit genomen door of aan de kant van de cliënt. Dit gebeurde in overleg met naasten en soms ook de thuiszorg.

De thuiszorgorganisaties bieden vaak wel een alternatief aan. In de meeste gevallen gaat het om telefonisch contact: 5 procent maakt gebruik van videobellen. Toch zegt een derde van de hulpbehoevenden een vast aanspreekpunt te missen.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zich zorgen maken over hun verslechterde gezondheid nu de gebruikelijke hulp uitblijft. Ruim 85 procent van de ondervraagden ervaart nadelige gevolgen van de afgezegde zorg of ondersteuning. 61 procent heeft hier in redelijke tot sterke mate last van.

Eenzaamheid neemt toe

Wondzorg, wassen en aankleden, huishoudelijke hulp, psychische zorg en dagbesteding zijn enkele voorbeelden van taken die de thuiszorg in sommige gevallen nu niet uitvoert. Als gevolg hiervan laten mantelzorgers en familieleden weten het zwaarder te hebben, omdat zij zorgtaken moeten overnemen.

Toch vermindert met de thuiszorg ook de geboden mantelzorg. Volgens Patiëntenfederatie Nederland betekent dit dat de eenzaamheid onder hulpbehoevenden verder toeneemt.

Wel onderhouden de meeste mantelzorgers op afstand contact met degene voor wie zij zorgen. Ongeveer drie kwart pakt de telefoon op en een kwart gebruikt beeldbellen om in contact te blijven.

Noodzakelijke hulp gaat door, ramen wassen even niet belangrijk

Volgens brancheorganisatie ActiZ ontvangen veel cliënten minder of op een andere manier thuiszorg om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen het coronavirus. "Hoe moeilijk dat soms ook is, cliënten, hun familie en naasten zullen deze zorg dan tijdelijk zelf moeten organiseren."

ActiZ benadrukt dat cliënten noodzakelijke zorg wel gewoon krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie en palliatieve zorg. Vooral huishoudelijke hulp komt vaker te vervallen. "Schone ramen zijn nu even niet belangrijk", aldus de organisatie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.