Veel docenten maken zich grote zorgen over hun veiligheid en gezondheid als de scholen op korte termijn weer opengaan. Velen willen pas weer aan het werk als zeker is dat ze dan geen grote risico's lopen, blijkt dinsdag uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

De AOb heeft vijfduizend docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondervraagd.

Docenten zijn niet alleen bezorgd over hun eigen gezondheid en veiligheid, maar ook over die van de leerlingen. Zij vrezen voor nieuwe besmettingen, omdat in scholen nauwelijks 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Er is nog relatief weinig bekend over het besmettingsgevaar onder kinderen en jongeren.

De enquête ging vooral over de ervaringen van de docenten met het thuiswerken. De scholen moesten op 16 maart de deuren sluiten vanwege de coronacrisis. Het kabinet maakt volgende week bekend of de scholen weer opengaan of langer dicht blijven.

'Leraren maken zich boos'

Bijna de helft van de ondervraagde docenten liet via een extra opmerking weten zich zorgen te maken over de terugkeer naar de klas. "Veel leraren voelen zich een experiment en maken zich boos dat er over het openen van de scholen wordt nagedacht, terwijl er nog veel onduidelijk is", legt een woordvoerder van de AOb uit.

Van de ondervraagde docenten in het primair onderwijs merkt twee derde op dat de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de noodopvang nu al niet worden nageleefd.

Veel docenten vinden gefaseerde openstelling onhaalbaar

Een meerderheid van de docenten is geen voorstander van een gefaseerde openstelling van de scholen. Het kabinet noemde dit eerder een mogelijkheid. Dit zou volgens de docenten tot logistieke problemen leiden. Als het kabinet toch besluit om de scholen gefaseerd te openen, dan zouden leerlingen in een kwetsbare thuissituatie voorrang moeten krijgen.

Verder blijkt uit de enquête dat drie kwart van de docenten in alle sectoren geen voorstander is van een combinatie van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Deze optie vinden de docenten te belastend en organisatorisch onhaalbaar.

Het merendeel van de leraren zegt zich ook zorgen te maken, omdat zij momenteel geen goed zicht hebben op het leerproces en de leerprestaties van leerlingen. Een derde van alle ondervraagden zegt een of meerdere leerlingen in de klas te hebben waar ze sinds de sluiting van de scholen geen contact mee hebben kunnen krijgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.