Er zijn in Nederland ongeveer tweeduizend mensen meer dan gemiddeld gestorven in de week van 30 maart tot en met 5 april. Dat wijst erop dat er veel meer mensen sterven aan de gevolgen van het coronavirus dan dagelijks wordt gemeld, zo stellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Dit wordt gesteld op basis van het naast elkaar leggen van de cijfers van het totaal aantal doden dat wekelijks wordt geregistreerd door het CBS en het aantal door het RIVM geregistreerde coronadoden.

Te zien aan de CBS-cijfers is dus dat het aantal sterfgevallen flink groter is geworden (de oversterfte) ten opzichte van de eerste tien weken van dit jaar, toen het coronavirus nog niet in Nederland was uitgebroken. Omdat niet alle overledenen worden getest op het coronavirus, geeft dit een beter beeld van de totale coronasterfte in het land.

Wel moet er bij worden gezegd dat het CBS geen informatie geeft over de doodsoorzaak. Het is dus niet met zekerheid te zeggen dat de oversterfte 100 procent is toe te schrijven aan het coronavirus.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (2 tot en met 8 maart) gemiddeld 3.132 mensen per week, in de week van 30 maart tot en met 5 april (week 14) overleden ongeveer 5.100 mensen. In de voorgaande vier weken liep de oversterfte in Nederland op.

Oversterfte 2020

Bron: CBS/RIVM© NU.nl/LocalFocus

Sterfte onder ouderen neemt verder toe

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen, zo meldt het CBS. "Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, neemt de sterfte onder ouderen in week 14 verder toe, met name bij tachtigplussers."

Ook zijn er naar schatting in de eerste week van april van dit jaar bijna negentienhonderd 65-plussers meer overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken. Dat is een toename van 68 procent. Beneden de leeftijd van vijftig jaar is het aantal overledenen nagenoeg gelijk gebleven aan het gemiddelde van de eerste weken van dit jaar.

Meer mannen dan vrouwen overleden

De afgelopen weken is ook te zien dat de sterfte onder mannen meer toeneemt dan de sterfte onder vrouwen. Volgens een eerste schatting zijn begin april bijna drie kwart meer mannen (1.100) en ruim de helft meer vrouwen (850) overleden dan gemiddeld in de eerste weken van dit jaar. Daarbij is twee derde van de overleden coronapatiënten die is geregistreerd een man.

Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar de cijfers van de oversterfte. De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en bevat de cijfers van het aantal doden van wie zeker is dat er een coronabesmetting was. Dit aantal door het RIVM geregistreerde overledenen omvat tot nu toe ongeveer de helft van de totale oversterfte.

Overledenen per week

Bron: CBS/RIVM© NU.nl/LocalFocus

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.