Zorgaanbieders die door de coronamaatregelen minder inkomen hebben, worden door de zorgverzekeraars financieel gesteund. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zondag aan de branche.

ZN wil met deze financiële compensatie garanderen dat er voldoende zorg blijft voor mensen die dat nodig hebben. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten.

Het gaat om zorgaanbieders die niet direct te maken hebben met de zorg aan coronapatiënten. De regeling geldt voor mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De regeling gaat per 1 mei in, en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zorgaanbieders die acuut in financiële nood komen, kunnen nu alvast een vooruitbetaling aanvragen.

"We willen voorkomen dat zorgverleners zich nu zorgen moeten maken over hun financiële situatie of de vraag of ze hun patiënten kunnen blijven helpen", zo schrijft ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg in een brief aan de branche- en beroepsorganisaties in de zorg. "Daarom hebben zorgverzekeraars gezamenlijk gewerkt aan een solide regeling die houvast biedt voor iedereen én die snel en zorgvuldig uitvoerbaar is."

Voor zorgaanbieders die direct te maken krijgen met coronapatiënten zijn al eerder financiële afspraken gemaakt door de ZN, de overkoepelende organisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.