Mondzorgkoepels luiden de noodklok over het aantal dreigende faillissementen van tandartsen. Honderden mondzorgpraktijken, die ongeveer een miljoen Nederlanders behandelen, hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten weten dat zij nog maar "een paar weken kunnen overleven", vertelt vicevoorzitter Ravin Raktoe van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) zaterdag in gesprek met NU.nl.

De tandartsen verkeren in moeilijkheden doordat zij door de overheid zijn gevraagd om alle niet-spoedeisende hulp op te schorten in het kader van de coronamaatregelen. "Daarmee blijft 2 tot 3 procent van alle behandelingen over", aldus Raktoe.

Die fors gedaalde inkomsten zouden lang niet opwegen tegen de vaste lasten van tandartsen, waar normaliter 80 tot 85 procent van de totale omzet voor wordt gereserveerd, redeneren mondzorgkoepels Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

Ondernemers die hun omzet zien verdampen maar wél vaste lasten als loonkosten en huur moeten doorbetalen, kunnen dankzij maatregelen van het kabinet een beroep doen op regelingen als de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ook de zogeheten TOGS-regeling kan hen een financiële steun in de rug geven. Mondzorgpraktijken kunnen hier echter geen gebruik van maken, omdat zorgaanbieders hiervan uitgesloten zijn, legt Raktoe uit.

Voor tandartsen rest de optie om met zorgverzekeraars om de tafel te gaan, wat reeds gebeurd is. Raktoe: "Maar de overheid en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wijzen met de vingers naar elkaar, waardoor wij (tandartsen, red.) nog steeds niet weten waar we aan toe zijn."

'Oplossing zoeken bij zorgverzekeraars gaat te traag'

Zo zou de overheid van mening zijn dat mondzorgpraktijken de discussie moeten aangaan met hun belangrijkste zorgverzekeraar. Dat is onmogelijk, aldus Raktoe. "Een mondzorgpraktijk moet vaak communiceren met meerdere zorgverzekeraars, doordat hun cliënten niet onder één dak verzekerd zijn. Geen zorgverzekeraar wil opdraaien voor alle kosten."

Gesprekken met de overkoepelende organisatie ZN en het ministerie van Volksgezondheid liepen tot dusver op niets uit. Eerder werd ZN in een brief al om financiële hulp gevraagd, maar een akkoord tussen alle betrokken partijen blijft uit. Raktoe: "We hebben een pakket met maatregelen voorgesteld waardoor praktijken overeind gehouden worden, meer niet. Maar de urgentie aan de andere kant van de tafel is totaal niet voelbaar."

Woordvoerder Koen Venekamp van ZN bevestigt dat er signalen zijn binnengekomen dat veel mondzorgpraktijken in moeilijkheden verkeren en dat er gesprekken over hulp gevoerd worden. "We kennen hun zorgen en willen snel de gewenste duidelijkheid geven. Achter de schermen wordt hard gewerkt, maar op dit moment kan ik niets zeggen over de status van de gesprekken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.