De helft van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar voelt zich eenzamer door de coronacrisis. Dat percentage ligt een stuk hoger dan bij bijvoorbeeld ouderen, van wie een kwart zich eenzamer is gaan voelen, meldt onderzoeksbureau I&O Research in samenwerking met de Universiteit Twente (UT) vrijdag.

Gemiddeld zou een kwart van de bevolking zich op dit moment eenzamer voelen door de sociale isolatie. Aan de peiling, die I&O Research tussen 26 en 30 maart hield, deden 2.342 volwassen Nederlanders mee.

Volgens de onderzoekers is de eenzaamheid bij jongeren te verklaren doordat zij een grote verandering doormaken in sociale activiteiten vanwege de opgelegde coronamaatregelen door het kabinet. Ouderen zouden zich voordat deze regels ingingen al vaker eenzaam hebben gevoeld, waardoor het verschil voor en tijdens deze crisis voor hen minder groot zou zijn.

Uit de steekproef blijkt ook dat Nederlanders de coronamaatregelen zeer serieus nemen. Vrijwel iedereen (99 procent) zegt zich te houden aan de regel om 1,5 meter afstand te houden. Ook wassen bijna alle respondenten (97 procent) vaker hun handen en blijven zij zo veel mogelijk thuis (93 procent).

Helft spreekt anderen aan op hun gedrag

De helft van de mensen die aan het onderzoek meededen, zeggen dat zij zich verantwoordelijk voelen om anderen aan te spreken op hun gedrag als zij zich niet aan de richtlijnen van het kabinet houden.

Van de respondenten met een zogeheten cruciaal beroep voelt drie kwart zich voldoende gewaardeerd door de complimenten en positieve berichten die zij krijgen vanuit hun omgeving.

Een kwart van de mensen met een cruciaal beroep geeft in de peiling aan zich nog steeds onvoldoende gewaardeerd te voelen. Zij zouden het met name jammer vinden dat een crisis nodig is om erkenning en waardering te krijgen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.