Verpleeghuizen moeten verregaande maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We spreken met een aantal zorgorganisaties over hoe ze deze maatregelen toepassen en wat er gebeurt als iemand in het verpleeghuis besmet raakt met het coronavirus.

Verpleeghuizen worstelen regelmatig met hoe ze moeten omgaan met bewoners met vergevorderde dementie die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. We vroegen meerdere zorgorganisaties hoe ze in hun verpleeghuizen omgaan met het coronavirus.

Zorgorganisaties vertellen dat bij een (mogelijke) besmetting met het coronavirus iemand in eerste instantie in isolatie wordt verpleegd. Dit betekent dat de mogelijk besmette bewoner geen contact heeft met andere bewoners en de medewerkers voorzorgsmaatregelen nemen om niet besmet te raken. Verschillende verpleeghuizen hebben hiernaast ook speciale corona-afdelingen ingericht waar alleen mensen die besmet zijn met het coronavirus samen worden verpleegd.

Veel onrust bij dementerende bewoners

Verpleeghuizen moeten lastige beslissingen maken over de verpleging van bewoners met vergevorderde dementie. De woordvoerder van Sensire, een grote zorgorganisatie in de Achterhoek, legt uit dat je bij vergevorderde dementie het gedrag niet meer kan beïnvloeden en dus niet kan zeggen dat iemand op zijn kamer moet blijven. "Mensen met dementie gaan vaak dwalen en er ontstaat door het ziektebeeld enorm veel onrust als je deze mensen opsluit."

"We kijken daarom per bewoner en per verpleeghuis wat het meest verstandig is, maar ook bij deze groep is het uitgangspunt dat ze bij besmetting worden overgeplaatst naar een afdeling waar alleen mensen met een coronavirusbesmetting worden verpleegd."

Ook bij zorgorganisatie PZC Dordrecht is er lang nagedacht wat er moet gebeuren als iemand met dementie mogelijk besmet is met het coronavirus. "Op dit moment wordt iedereen, ook mensen met dementie, die mogelijk besmet is met het coronavirus geïsoleerd tot er een testuitslag is en die testuitslag negatief is. Dit doen we vanwege de veiligheid van de andere bewoners en de medewerkers. Er is tot nu toe niemand bij ons positief getest."

Testen bij verdenking

In verpleeghuizen wordt sneller getest op een mogelijke besmetting met het coronavirus dan bij de bevolking in het algemeen. In de meeste verpleeghuizen die wij spraken geldt dat de vaste medewerkers op de afdelingen alert zijn op klachten en dat wanneer ook de specialist ouderengeneeskunde die verbonden is aan het verpleeghuis een besmetting vermoedt, er wordt getest.

Thebe, een zorgorganisatie in Noord-Brabant vertelt wel dat na drie positieve testuitslagen op één afdeling, er niet meer wordt getest. "Als er vervolgens nog iemand op de afdeling klachten ontwikkelt dan kunnen we er volgens de GGD, die bij ons de testen uitvoert, van uitgaan dat deze bewoner ook het coronavirus heeft, en wordt diegene op dezelfde manier verpleegd als bewoners die positief zijn getest."

Gesprek tussen arts en patiënt over plek van verpleging

Ook in het verpleeghuis geldt dat niet iedereen die besmet raakt met het coronavirus, ernstig ziek wordt. De meeste mensen die in het verpleeghuis het coronavirus oplopen, worden daar, of op een andere locatie van dezelfde zorginstelling, verzorgd. Dignis, een zorgorganisatie in Groningen en Noord-Drenthe vertelt dat ze twee afdelingen gereed hebben gemaakt met bedden voor mensen met ernstige klachten. "Die afdelingen zijn er ook om het ziekenhuis te ontlasten, zodat wij eerste zorg kunnen bieden."

Wanneer iemand mogelijk kan overlijden aan de gevolgen van COVID-19 wordt er door een arts - dit is soms de huisarts, soms de specialist ouderengeneeskunde en soms een specialist in het ziekenhuis - in samenspraak met de bewoner en eventuele familie besloten of behandeling in het ziekenhuis zinvol is. "Daar gaat het verpleeghuis niet over", aldus PZC Dordrecht.

Als iemand in het verpleeghuis overlijdt en positief getest is op het coronavirus, dan wordt dit doorgegeven aan de GGD. Iemand belandt dan dus in de cijfers die het RIVM dagelijks rapporteert. Als iemand overlijdt die hoogstwaarschijnlijk het coronavirus had, maar niet is getest, dan wordt dit in de meeste gevallen wel met de GGD besproken, maar komt diegene niet terug in de cijfers van het RIVM. De registratie van het RIVM bevat alleen bevestigde coronagevallen.