Leerplichtambtenaren gaan op grote schaal huisbezoeken afleggen bij kwetsbare kinderen. Het gaat om kinderen die thuis niet geholpen kunnen worden met huiswerk en om kinderen die thuis geen veilige situatie ervaren.

Een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob heeft een berichtgeving van de NOS over dit onderwerp bevestigd. De betreffende groep kinderen dreigt door het sluiten van de scholen tijdens de coronacrisis tussen wal en schip te belanden.

"We merken nu dat het soms moeilijk is om deze kinderen te bereiken", stelt Slob in een interview met de NOS. "Daarom zullen we de leerplichtambtenaren nu gaan inzetten, niet om te beboeten, maar om met deurbezoeken contact te leggen en ervoor te zorgen dat voor die leerlingen goede opvang kan worden verzorgd."

De woordvoerder van de minister kan niet zeggen om hoeveel kinderen het exact gaat. Mogelijk bevinden duizenden kinderen zich in probleemgezinnen of ondervinden zij problemen tijdens de weken van thuisonderwijs.

Ook Kindertelefoon signaleert flinke toename probleemgevallen

Leerplichtambtenaren in Zwolle en Ede zijn de afgelopen dagen al langsgegaan bij kwetsbare kinderen.

De Kindertelefoon signaleerde vorige week ook al dat het aantal telefoontjes van kinderen dat momenteel thuis problemen ervaart, flink is gestegen sinds de sociale isolatie van kracht is. Het gaat om gesprekken over huiselijk geweld, seksueel misbruik, ruzie en kinderen die aangeven dat ze niet thuis willen zijn. Het gaat om vele honderden gesprekken per week.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.