Er zijn landelijk vooralsnog niet significant meer meldingen of adviesvragen over huiselijk geweld binnengekomen bij organisatie Veilig Thuis, ondanks het feit dat gezinnen als gevolg van de coronamaatregelen dichter op elkaar zitten. Desondanks zijn er wel zorgen, meldt een woordvoerder woensdag aan NU.nl na een inventarisatie bij alle 26 vestigingen in het land.

"De instroom bij Veilig Thuis is de afgelopen week stabiel ten opzichte van het gemiddelde aantal adviezen en meldingen", zo wordt gemeld.

Dat lijkt positief, maar landelijk voorzitter Debbie Maas meldt dat het hen nog niet geruststelt. "Door de coronamaatregelen hebben samenwerkingspartijen als wijkteams, onderwijs en politie minder zicht dan normaal op huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien verwachten we dat spanningen kunnen toenemen door angst voor corona en stress door mogelijk baanverlies."

Er wordt daarnaast ook op gewezen dat het dagelijks ritme van mensen als gevolg van de maatregelen ontregeld is. "We maken ons extra zorgen over kwetsbare mensen die het voor de coronatijd al zwaar hadden."

Het is niet bekend of er de komende periode wel een toename in de meldingen zal volgen. "Het is eigenlijk nog te vroeg om daar een gefundeerde uitspraak over te doen. We maken ons wel zorgen." Alle bij een gezin betrokken organisaties, zoals onderwijsinstellingen en de politie, wordt opgeroepen zoveel als mogelijk "in contact te blijven" en het gesprek aan te gaan over toenemende spanningen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.