Door de grote vraag naar medicijnen voor coronapatiënten op de intensive care wordt de beschikbaarheid van deze middelen voortaan landelijk gecoördineerd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) zal de organisatie op zich nemen.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt woensdag dat met betrokken partijen hierover afspraken zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het landelijke coördinatiecentrum gaat de medicijnvoorraad en grondstoffen voor geneesmiddelen monitoren. Hiervoor wordt dagelijks contact gehouden met ziekenhuisapotheken en groothandels.

Volgens het CBG kopen ziekenhuizen de medicijnen voor coronapatiënten op de ic's meestal in bij groothandels. Ziekenhuisapotheken kunnen een deel van de medicijnen zelf bereiden.

Ook gaat het coördinatiecentrum zich bezighouden met het vergroten van de beschikbaarheid van deze medicijnen vanuit het buitenland en beoordelen of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie voor coronapatiënten op de ic kunnen voorbereiden.

Het aantal bedden op de ic's wordt deze week uitgebreid naar 2.400. Het overgrote merendeel hiervan, 1.825, is bedoeld voor personen die besmet zijn met het coronavirus. Op dit moment zijn circa 1.100 coronapatiënten opgenomen op de ic's.

Samenwerking met meldpunt geneesmiddelentekorten

Het coördinatiecentrum gaat verder samenwerken met het meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Indien nodig kan het meldpunt preventieve besluiten nemen om tekorten aan medicijnen te voorkomen, bijvoorbeeld door sneller uitzonderingen te maken voor het ompakken van geïmporteerde verpakkingen voor gebruik in ziekenhuizen

Dit meldpunt, dat bij het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoort, zal zich de komende tijd ook bezighouden met de beschikbaarheid van andere geneesmiddelen. Op dit moment geldt de afspraak dat apotheken niet meer dan drie maanden aan medicijnen meegeven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.