Vrijwilligers van De Kindertelefoon voerden in de afgelopen twee weken 40 procent meer gesprekken over huiselijk geweld, seksueel misbruik, ruzie en kinderen die aangeven niet thuis te willen zijn. Het gaat nu om honderden gesprekken per week.

De organisatie, waar kinderen terechtkunnen voor vragen, informatie en advies, merkt dat het aantal gesprekken over zorgelijke thuissituaties is toegenomen sinds scholen dicht zijn vanwege het coronavirus.

"De spanningen thuis lopen hard op en meer mensen zitten op elkaars lip", zegt Suzanne Pappot van De Kindertelefoon. "Kinderen gaan niet meer school of de sportvereniging en hun ouders zijn vanwege de coronamaatregelen ook meer thuis."

Pappot vertelt dat het bijvoorbeeld gaat om kinderen die al kampen met een ingewikkelde thuissituatie. "Waar het al moeilijk was, wordt het niet beter", vertelt ze. "En dat is helaas terug te zien in onze cijfers."

Dagelijks worden vijftienhonderd gesprekken gevoerd

Het is de laatste paar weken zeer druk bij De Kindertelefoon. Sinds de invoering van de maatregelen tegen het coronavirus voeren de vrijwilligers dagelijks circa vijftienhonderd gesprekken. Eerder waren dat er ongeveer duizend per dag.

Kinderen bellen en chatten om te praten over veel verschillende onderwerpen die te maken hebben met het virus. Zo maken ze zich bijvoorbeeld zorgen over wat er de komende tijd gaat gebeuren en vrezen ze dat zijzelf of hun grootouders ziek worden.

"Er wordt ook gevraagd of de schoolmusical wel doorgaat en of ze nog op schoolkamp mogen", vertelt Pappot. "Eigenlijk alle dingen die heel bepalend zijn voor kinderen en die nu wegvallen. Er bellen ook kinderen die zich vervelen, omdat ze het gamen zat zijn"

Zeshonderd vrijwilligers staan kinderen bij

De Kindertelefoon heeft zeshonderd vrijwilligers die vanwege de drukte vaker en langere diensten draaien dan normaal. Nu kunnen zij de vele telefoontjes en chatverzoeken aan, maar op piekmomenten komen kinderen nog wel in de wachtrij te staan of moeten ze het iets vaker proberen.

"We hebben de laatste tijd veel aanmeldingen ontvangen van mensen die willen helpen", vertelt Pappot. "Op dit moment gaan wij beginnen met een verkort, intensief opleidingstraject." Met deze nieuwe groep is er voldoende mankracht bij De Kindertelefoon. Voor de korte termijn zijn geen nieuwe vrijwilligers nodig, enkel voor de langere termijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.