Minister Wopke Hoekstra (Financiën) trekt zich de kritiek van Italië en Spanje over de houding van het Nederlandse kabinet over financiële hulp aan deze Zuid-Europese landen aan. "Als je zoveel storm oogst zoals wij nu, dan heb je het kennelijk niet goed gedaan", zei de bewindsman dinsdagmiddag tegen RTL Z.

"We waren te weinig empathisch", zei Hoekstra tegen de televisiezender. De bewindsman hamerde erop dat Nederland graag wil helpen op medisch vlak.

"We hebben dat zo verwoord dat het tot weerstand heeft geleid. Zo eerlijk moet je zijn." Het beroep op solidariteit is terecht gedaan, aldus Hoekstra.

Italië en Spanje worden in Europa het hardst geraakt door het coronavirus. Daar komen de economische problemen nog bovenop. Zodoende kwamen deze landen vorige week tijdens een vergadering van de Europese regeringsleiders met het verzoek om financiële steun. Maar Nederland en Duitsland lagen dwars.

Hoekstra zette vooral kwaad bloed toen hij de Europese Commissie verzocht te onderzoeken hoe het komt dat met name Italië en Spanje hun economieën niet hebben hervormd toen zij er goed voor stonden. Ook voor de uitbraak van het coronavirus waren de staatsschulden van deze landen hoger dan volgens de Europese normen is toegestaan. Daardoor hebben beide landen nu een (te) kleine buffer voor het bestrijden van de coronacrisis.

'Nederland toont te weinig ethiek en solidariteit'

Nederland toont een gebrek aan "ethiek en solidariteit", schreven Italiaanse politici dinsdag in een Duitse krant. Zij riepen de Duitse regering op afstand te nemen van de Nederlandse houding.

De Italianen en de Spanjaarden vragen om de tijdelijke uitgifte van eurobonds, door eurolanden gemeenschappelijk uitgegeven schuldpapier. In deze tijden omgedoopt tot 'coronabonds'.

Bij eurobonds wordt niet naar de financiële gezondheid van één land gekeken, maar naar die van de hele eurozone. Dat is voordelig voor landen die er niet zo goed voor staan, zoals Italië en Spanje, maar juist nadelig voor landen die hun overheidsfinanciën wel op orde hebben, zoals Nederland en Duitsland.

Hoekstra blijft bij zijn standpunt dat dit niet het moment is voor een discussie over eurobonds, die sinds de eurocrisis in 2012 wordt gevoerd door dezelfde landen. "Het lost niets op", zei hij over het financiële instrument.

"De boodschap van Nederland over de eurobonds is blijven staan, maar de boodschap van solidariteit is ondergesneeuwd", aldus Hoekstra.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.