In Den Haag heeft de politie dit weekend tientallen boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De politie van de Eenheid Den Haag constateerde ook dat de meeste mensen op straat zich netjes hielden aan de door de overheid opgelegde maatregelen.

Agenten en handhavers moesten in gesprek met een aantal mensen die zich niet aan de afspraken hielden. Toen enkele tientallen personen na de waarschuwingen toch de regels overtraden, ging de politie over tot het uitdelen van boetes.

De politie zette zaterdag in de omgeving van het Kaapseplein meerdere malen een drone met ingebouwde speaker in om het aanwezige publiek aan te spreken. De gerichte boodschap van de drone werd in meerdere talen uitgesproken. Nadat er eerst waarschuwingen aan het publiek waren gegeven, deelden agenten uiteindelijk ook daar bekeuringen uit.

Ook in de omgeving van het Spicoveld en het wijkpark Transvaal schreven agenten bekeuringen uit voor het herhaaldelijk negeren van de opgelegde overheidsmaatregelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.