Het aantal personen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 93 gestegen naar 639, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag in de dagelijkse update. Daarnaast zijn nog eens 454 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Dit betekent niet dat deze 93 mensen in de voorbije 24 uur tijd zijn overleden; een overlijdensgeval wordt namelijk niet altijd dezelfde dag nog doorgegeven. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames: het RIVM laat weten dat ziekenhuizen die soms een dag of enkele dagen later pas melden.

NRC schreef vrijdag dat tussen het overlijden of vaststellen van een besmetting een vertraging van een aantal dagen kan zitten. Een arts stelt het tijdstip van overlijden vast en geeft dat door aan de GGD, die de informatie op zijn beurt weer communiceert met het RIVM.

De cijfers die het RIVM dagelijks bekendmaakt, betreffen het totale aantal meldingen van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens dat het instituut in de 24 uur voor 10.00 uur die dag heeft binnengekregen.

Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 1.159 naar 9.762. In werkelijkheid zullen meer mensen met het virus besmet zijn dan het RIVM kan melden. Door de beperkte testcapaciteit kan namelijk niet iedereen getest worden. Met name patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en zorgverleners worden getest.

Bovenstaande grafiek geeft de sterfgevallen per datum aan en wijkt dus af van het aantal gemelde sterfgevallen per dag. Het dodental van zaterdag en afgelopen dagen kan dus nog oplopen.

RIVM verwacht conclusie over maatregelen binnen aantal dagen

Het RIVM ziet een iets mindere toename in ziekenhuis- en intensivecareopnames. Ook het aantal nieuw gemelde overledenen is iets minder dan bijvoorbeeld vrijdag, toen er 112 sterfgevallen werden gemeld. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de getroffen maatregelen invloed hebben op de aantallen.

"Als deze lijn zich doorzet, dan kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen - afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen - werken", aldus het RIVM.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.