Ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die door de uitbraak van het coronavirus in financiële nood zitten, kunnen gebruikmaken van de middelen uit het noodpakket dat eerder door het kabinet werd aangekondigd.

Het gaat om de uitwerking van een bijstandsregeling per maand van maximaal 1.500 euro voor zzp'ers en 4.000 euro voor ondernemers, maakt het kabinet vrijdagmiddag bekend.

Zzp'ers kunnen bij hun gemeente tot 1 juni aankloppen als zij door de coronacrisis verwachten dat hun inkomsten de komende drie maanden lager zijn dan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Het kabinet heeft hiervoor in eerste instantie 250 miljoen euro aan de gemeenten overgemaakt.

Dat betekent dat het inkomen van alleenstaanden wordt aangevuld tot maximaal 1.050 euro en voor gehuwden en samenwonenden tot maximaal 1.500 euro (beide bedragen zijn netto). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benadrukt dat dit een gift is.

Procedure zou niet meer dan vier weken in beslag nemen

De regeling, die voluit Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) wordt genoemd, is online aan te vragen. De procedure zou niet langer dan vier weken in beslag moeten nemen, schrijft het kabinet.

Er wordt soepeler omgegaan met de toekenning van de uitkering. Dat wil zeggen dat er niet wordt gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming en heeft het inkomen en het vermogen, zoals spaargeld en huisbezit, van de partner geen invloed op de toekenning.

Verder moet het werk "hoofdzakelijk" in Nederland plaatsvinden en moeten aanvragers het afgelopen jaar hebben voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (1.225 uur per jaar, 24 uur per week).

Zelfstandigen in nood kunnen ook een bedrijfslening afsluiten van maximaal iets meer dan 10.000 euro tegen een rente van 2 procent. De looptijd is maximaal drie jaar en is de rest van dit jaar aflossingsvrij. Het kabinet verwacht dat de lening binnen vier weken beschikbaar is.

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni aankloppen voor 4.000 euro

Ondernemers die direct zijn getroffen door de financiële gevolgen van het coronavirus, kunnen vanaf vrijdag tot en met 26 juni aankloppen bij een digitaal noodloket voor een eenmalig bedrag van 4.000 euro.

Dat geldt voor de horecabranche die in ieder geval tot en met 6 april de deuren moet sluiten, maar ook andere sectoren die door de 1,5 meterregel omzet verliezen, maar wel de vaste lasten moeten blijven betalen.

Verdere eisen zijn dat het bedrijf in Nederland moet zitten en dat de onderneming buiten de eigen woning is gevestigd. Er wordt op dit laatste een uitzondering gemaakt voor een horecaondernemer die boven zijn eigen café woont.

Over de termijn doet het kabinet geen specifieke uitspraken. De gift van 4.000 wordt na goedkeuring "zo snel mogelijk" overgemaakt.

Naast de horeca is de maatregel ook opengesteld voor bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder meer kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna's, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.