Door de sterke vermindering van bijvoorbeeld de hoeveelheid weg- en vliegverkeer is de lucht boven Nederland een stuk schoner dan in dezelfde periode vorig jaar, zo heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) berekend.

Doordat er sinds 16 maart minder verkeer is als gevolg van de coronamaatregelen en ook de industriële activiteit is verminderd, is de concentratie koolstofdioxide en stikstofdioxide boven Nederland met tussen de 20 en 60 procent afgenomen.

Het KNMI baseert deze gegevens op basis van satellietmetingen. Die satellieten kunnen niet door wolken heen kijken, maar door het zonnige weer van de afgelopen dagen konden de gegevens worden vergeleken met eenzelfde zonnige week vorig jaar toen de wind ook uit het zuidoosten kwam.

Door het gemiddelde van een veelvoud aan variabelen te nemen, komt het KNMI tot de conclusie dat de lucht boven Nederland schoner is geworden. Daarbij moet het wel een ruime marge hanteren, die dus tussen de 20 en 60 procent afname ligt.

Ook boven China en Italië is de luchtvervuiling afgenomen door de strenge maatregelen die getroffen zijn sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.