Huurders die door de uitbraak van het coronavirus hun inkomen verliezen en hun huur niet kunnen betalen, mogen tijdelijk niet uit huis worden gezet, schrijft minister voor Wonen Stientje van Veldhoven in een donderdag verzonden Kamerbrief. De minister heeft hier met verschillende verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afspraken over gemaakt.

Het gaat om afspraken tussen de minister en de organisaties Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang. De maatregel geldt gedurende de coronacrisis.

Ook komt er een spoedwet die het mogelijk maakt om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Dat is nu niet mogelijk. "In deze tijden past het niet om van huurders te verwachten dat zij hun volle aandacht kunnen richten op het zoeken naar andere woonruimte, terwijl de opzegtermijn van de verhuurder voor hun tijdelijke huurcontract dichtbij is", schrijft Van Veldhoven. De spoedwet moet zo snel mogelijk van kracht worden.

Ook worden er tijdens de coronacrisis geen incassokosten berekend als huurders door de uitbraak van het virus een huurachterstand oplopen.

Er geldt een uitzondering voor criminele activiteiten en ernstige overlast. In dat geval kan iemand nog wel worden uitgezet.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.