Alle partijen in de Tweede Kamer steunen het noodpakket van het kabinet waarmee geprobeerd wordt de economische schade als gevolg van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) waarschuwt wel alvast dat er fouten zullen worden gemaakt in de uitvoering.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

Hoekstra gaf woensdagmiddag "een winstwaarschuwing" in de Tweede Kamer over de steunmaatregelen. "We zullen constateren dat het niet perfect is."

Hij debatteerde met de Kamer over het vorige week gepresenteerde noodpakket dat in eerste instantie rond de 15 miljard euro zal gaan kosten, daarvoor moet de begroting flink worden aangepast. Een gewijzigde begroting wordt behandeld als een wet, het parlement moet er dus mee instemmen.

Steun in de Tweede Kamer is geen probleem en dat is op zich best bijzonder gezien het astronomische bedrag. De VVD wees erop dat dit een van de grootste steunpakketten in de Nederlandse geschiedenis is.

Kamerleden spoorden Hoekstra vooral aan om haast te maken, zodat werkgevers, werknemers en zelfstandigen die direct in de knel komen, geholpen kunnen worden.

'We gaan fouten maken, misbruik is onvermijdelijk'

Aan die snelheid wordt gewerkt, beloofde Hoekstra. "Er wordt dag en nacht aan gewerkt. Het is eerder een kwestie van dagen in plaats van weken." De bewindsman vindt het een "breed en massief pakket", maar waarschuwde alvast dat de uitvoering niet vlekkeloos zal zijn.

"We gaan fouten maken, er komen aanpassingen en misbruik van hulpmiddelen is onvermijdelijk." Ook kan hij geen garanties geven dat bedrijven niet zullen omvallen.

"We hopen op een 'V'-dip (snelle val en snelle groei, red.), maar we hebben ook risico op een buitengewone, forse macro-economische klap", aldus Hoekstra.

'Begroting kan linea recta de prullenbak in'

Het is de vraag hoelang de nu nog gezonde overheidsfinanciën de economie kunnen blijven steunen, maar Hoekstra maakt zich eerder zorgen om de samenleving dan om de financiën. "De schatkist kan nog wel twee, misschien drie keer een bedrag van 15 miljard euro dragen."

Met name de loonsubsidie voor werkgevers die geraakt worden door de crisis is een grote kostenpost, vooralsnog gaat het kabinet uit van 10 miljard euro. Daartegenover staat wel dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden. De bijstandsvoorziening voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) wordt geschat op een kleine 4 miljard euro. Ondernemers krijgen de mogelijkheid hun belastingen later te betalen. Hoekstra schat de kosten voor het komend kwartaal tussen de 10 en 20 miljard euro.

Alles bij elkaar opgeteld, inclusief de geschatte uitgestelde belastinginkomsten, betekent het dat Hoekstra voor de komende drie maanden 45 tot 65 miljard euro extra moet lenen. De begroting die Hoekstra op Prinsjesdag publiceerde, kan daardoor "linea recta de prullenbak in".

Het Centraal Planbureau (CPB) zal donderdagochtend een berekening publiceren met de impact van de coronacrisis op de Nederlandse economie. Hoekstra waarschuwt: "Er zijn zeer negatieve scenario's denkbaar."

1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt
109
1,5 meter afstand, of toch 2? Waarom dit per land verschilt

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.