NU.nl krijgt veel vragen over waarom we niet melden hoeveel met het coronavirus besmette personen zijn genezen. Het korte antwoord: dat getal is voor Nederland op dit moment niet bekend.

Volgens cijfers van Johns Hopkins University zijn in Nederland in totaal pas drie mensen genezen van COVID-19. Dit getal klopt niet, maar hoe zit het dan wel?

In Nederland meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dagelijks hoeveel mensen positief zijn getest op het coronavirus en hoeveel mensen aan de gevolgen ervan zijn overleden. Het meldt echter niet hoeveel mensen genezen zijn. Sinds 8 maart is het namelijk zo dat een patiënt als genezen wordt beschouwd wanneer hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft. Diegene hoeft het RIVM of de GGD daar niet over in te lichten. Hierdoor weten de instanties dus niet hoeveel geïnfecteerden genezen zijn.

Tot 8 maart werd iemand als genezen beschouwd als hij of zij twee keer negatief testte op het coronavirus. Vanwege de beperkte testcapaciteit werd eerder besloten hier geen tests meer voor te gebruiken. Begin maart hebben enkele lokale GGD's incidenteel wel gemeld dat er mensen waren genezen van COVID-19, maar omdat het coronavirus toen pas net in het land was, ging het om lage aantallen.

Hoe komt Johns Hopkins University er dan bij dat er drie Nederlanders genezen zijn? Dat weten we niet. De Amerikaanse universiteit baseert zich op een aantal instanties en lokale autoriteiten en heeft mogelijk een bericht van een lokale GGD gebruikt voor haar cijfers.

Rapportage over aantal besmettingen is ook niet volledig

Het aantal gerapporteerde besmettingen in Nederland is overigens lager dan het daadwerkelijke aantal besmettingen. Je hoeft je op dit moment niet bij een instantie te melden als je vermoedelijk ziek bent geworden door het coronavirus en slechts milde klachten hebt. Je moet echter wel thuisblijven, en als je koorts hebt, moeten ook gezinsleden thuisblijven, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden.

Start virusuitbraak belangrijk voor genezingscijfers

Wereldwijd zijn er ruim 474.000 bevestigde besmettingen met het coronavirus en zijn ruim 115.000 mensen officieel genezen verklaard. In totaal zijn ruim 21.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dit betekent dat ongeveer 338.000 mensen wereldwijd niet officieel genezen zijn verklaard.

Als je kijkt naar het aantal genezingen per land is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het testbeleid per land verschilt en dat het uitmaakt wanneer de coronavirusuitbraak is begonnen. Gezondheidsorganisatie WHO schrijft dat er weken kunnen zitten tussen een besmetting en de genezing. Hierdoor lopen de cijfers over genezing altijd achter op het aantal besmettingen.

Hoe moet je naar de genezingscijfers van andere landen kijken?

Herstel van een coronavirusbesmetting kun je volgens het WHO het best door middel van laboratoriumtests vaststellen. In Zuid-Korea wordt volgens deze methode gewerkt en worden daarnaast veel mensen op een mogelijke besmetting met het coronavirus getest.

Het Aziatische land telde op 26 februari de eerste 1.000 bevestigde besmettingen en meldt op dit moment weinig nieuwe besmetting. In Zuid-Korea is op 24 maart bijna 40 procent van de coronapatiënten officieel genezen verklaard en 1,3 procent overleden; 58 procent van de besmette mensen is officieel niet hersteld en ook niet overleden.

In Duitsland wordt ook veel getest op het virus. Onze oosterburen telden op 8 maart 1.000 patiënten, en het aantal gerapporteerde besmettingen stijgt nog. Op 24 maart is nog maar 1,5 procent van de besmette Duitsers officieel genezen en 0,4 procent overleden; 98 procent is dus niet officieel hersteld en ook niet overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.