Alle ouders krijgen de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang tijdens de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, ongeacht of er gebruik van is gemaakt. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Meld je aan Wil je elke avond een update van het laatste coronanieuws ontvangen?

Ouders krijgen de eigen bijdrage terug in de periode dat de kinderopvang is gesloten voor alle kinderen van ouders met zogeheten niet-cruciale beroepen. Maar ook ouders die hun kind wél naar de opvang brachten, omdat ze een cruciaal beroep vervullen, krijgen de eigen bijdrage teruggestort.

Wel moet eerst de rekening betaald worden, zodat de opvanglocaties niet in financiële problemen komen. Het geld wordt later teruggestort via de kinderopvangorganisaties.

Tamara van Ark: "We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Als de rekeningen niet betaald worden, dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen."

Het recht op kinderopvangtoeslag verandert niet door de maatregel. Mochten de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan langer duren dan tot en met 6 april, dan kan de maatregel met enkele weken verlengd worden.

Onder cruciale beroepen vallen de mensen die de samenleving draaiende houden, onder meer zorgmedewerkers, leraren en afvalverwerkers.

Dit bericht wordt aangevuld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.